Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội (phần 6)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội đáng chú ý nhất.

 Xã Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất

16. Tuyến nối đường TL23 với đê tả sông Hồng qua nhà máy bia Hà Nội - Mê Linh

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tiền Phong đáng chú ý có tuyến nối đường TL23 với đê tả sông Hồng qua nhà máy bia Hà Nội - Mê Linh, dài khoảng 1,6 km.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tiền Phong. (Ảnh chụp từ Google Maps).

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường TL23 (mở rộng theo quy hoạch).

 Tuyến đi bên hông nhà máy bia Hà Nội - Mê Linh.

 Tuyến đường này theo quy hoạch phân khu N1 rộng khoảng 17 m.

 Đoạn tuyến qua công ty bao bì.

 Tuyến hướng về đê tả sông Hồng.

 Đoạn cuối tuyến thuộc địa bàn xã Tráng Việt.

17. Tuyến đường từ mục 16 đến Yên Nhân

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tiền Phong đáng chú ý có tuyến đường từ mục 16 đến Yên Nhân, dài khoảng 1,1 km.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tiền Phong. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đoạn Nhà máy bia Hà Nội - Mê Linh.

 Tuyến đi qua khu nhà ở Minh Giang, đường quy hoạch từ khu nhà ở Minh Giang đi xã Trang Việt.

 Tuyến kết thúc ở thôn Yên Nhân.

18. Tuyến từ mục 16 đến đường 23

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tiền Phong đáng chú ý có tuyến đường từ mục 16 đến đường 23, dài khoảng 2,4 km.

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tiền Phong. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường tại mục 16, tuyến đi qua bên hông Công ty CP bao bì Habeco.

 Tuyến đường này chủ yếu đi qua cánh đồng.

 Đoạn qua bên khu dân cư Yên Yên.

 

 Tuyến đường này đi qua chùa Trung Hậu và kết thúc ở đường 23.

 (Sơ đồ trong bài viết được vẽ tương đối theo quy hoạch phân khu đô thị N1).