Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội (phần 5)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội đáng chú ý nhất.

   Xã Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất

13. Tuyến đường từ hồ Vân Trì, qua đường Võ Nguyên Giáp đến QL3

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Nội đáng chú ý có tuyến đường từ hồ Vân Trì, qua đường Võ Nguyên Giáp đến QL3, dài khoảng 3,7 km.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở hồ Vân Trì, đoạn giao với đường quy hoạch từ đường 23 đi Võ Nguyên Giáp.

Tuyến giao với đường Vân Trì đoạn gần trường Tiểu học Vân Nội.

Từ đường Vân Trì, tuyến hướng về đường Võ Nguyên Giáp.

Từ đường Võ Nguyên Giáp, tuyến đi qua Trung Oai, Tiên Dương.

Tuyến đường này đi qua trường Tiểu học Tiên Dương, UBND xã Tiên Dương.

Tuyến đường này đi qua Tiên Kha, Tiên Dương.

 

Tuyến nối vào QL3, đường Cao Lỗ.

14. Tuyến từ mục 13 đến đường 23

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Nội đáng chú ý có tuyến đường từ mục 13 đến đường 23, dài khoảng 1,17 km.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường tại mục 13. Đoạn gần tiểu học Vân Nội.

 Đoạn đi qua trung tâm văn hóa thể thao xã.

 Đoạn qua xóm Đầm, đình Vân Trì.

 Tuyến mở rộng đường hiện hữu qua xóm Ba và kết thúc ở đường 23.

15. Tuyến đường từ Võ Nguyên Giáp đến chùa Sùng Phúc

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Nội đáng chú ý có tuyến đường từ Võ Nguyên Giáp đến chùa Sùng Phúc, dài khoảng 860 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).   

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường Võ Nguyên Giáp, tuyến đi gần trùng với ngõ 319 Vân Trì.

 Tuyến đi nút giao đường Vân Trì - ngõ 319 và kết thúc ở đường quy hoạch từ đường 23 đi Võ Nguyên Giáp.

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị N7).