Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội (phần 11)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội đáng chú ý nhất.

  Xã Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất

31. Tuyến đường từ QL3 đến đường Võ Nguyên Giáp

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tiên Dương đáng chú ý có tuyến đường từ QL3 đến đường Võ Nguyên Giáp, dài khoảng 3,32 km.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tiên Dương. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở quốc lộ 3, đoạn đối diện ngân hàng MBBank.

Tuyến đi qua khoảng giữa của thôn Tuân Lề và Trạm biến áp 110Kv Đông Anh.

Tuyến đường này đi từ Tuân Lề sang Tiên Kha.

Đoạn qua khu vực thôn Tiên Kha.

Tuyến đi qua khu vực nghĩa trang thôn Tiên Kha.

Từ Tiên Kha, tuyến đi hướng về thôn Trung Oai.

 Tuyến kết thúc ở đường từ Võ Nguyên Giáp vào thôn Trung Oai.

32. Tuyến đường từ đoạn CV Cầu Đôi đến Vành đai 3

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tiên Dương đáng chú ý có tuyến đường từ đoạn công viên Cầu Đôi đến Vành đai 3, dài khoảng 2,6 km.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tiên Dương. (Ảnh chụp từ Google Maps).   

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường quy hoạch từ QL3 qua KS Hà Anh.

 Tuyến đi qua đường ở mục 31, đoạn thôn Tuân Lề.

 Tuyến giao với đường 23 đoạn qua Công ty CP môi trường đô thị Đông Anh.

 Tuyến đi qua bên hông thôn Lương Nỗ, kết thúc ở Vành đai 3 theo quy hoạch.

33. Tuyến đường từ QL3 đến Võ Nguyên Giáp

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tiên Dương đáng chú ý có tuyến đường từ QL3 đến Võ Nguyên Giáp, dài khoảng 3,1 km.

    Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tiên Dương. (Ảnh chụp từ Google Maps).    

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở QL3, đoạn cây xăng 103.

 Tuyến đi qua thôn Lương Nỗ, dự án Helianthus Center Red River.

 Đoạn qua thôn Cổ Dương.

 Tuyến kết thúc ở đường Võ Nguyên Giáp.

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo quy hoạch phân khu N5 và N7).