Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội (phần 6)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội đáng chú ý nhất.

 Xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất

17. Tuyến đường qua trường Tiểu học Thăng Long

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kim Chung đáng chú ý có tuyến đường qua trường Tiểu học Thăng Long, dài khoảng 710 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kim Chung. (Ảnh chụp từ Google Maps).

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường quy hoạch từ Võ Văn Kiệt đi Thiên Biều. 

 Tuyến đi qua cổng chính của trường Thăng Long - đã xây dựng chờ đường quy hoạch.

 

 Tuyến đường này đi song song với đường qua đường mầm non Kim Chung.

 

 Tuyến kết thúc ở đường quy hoạch từ Võ Văn Kiệt đi xã Kim Nỗ.

18. Tuyến đường từ trường Tiểu học Thăng Long sang trường mầm non Kim Chung

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kim Chung đáng chú ý có tuyến đường từ trường Tiểu học Thăng Long sang trường mầm non Kim Chung, dài khoảng 700 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kim Chung. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường quy hoạch từ Hải Bối đi Kim Chung.

 Đoạn qua trường tiểu học Thăng Long.

 Tuyến kết nối với đường quy hoạch qua trường mầm non Kim Chung đi đường 18.

19. Tuyến đường từ Võ Văn Kiệt đến đường sắt Hà Đông - Bắc Hồng

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kim Chung đáng chú ý có tuyến đường từ Võ Văn Kiệt đến đường sắt Hà Đông - Bắc Hồng, dài khoảng 1,1 km.

    Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kim Chung. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Tuyến đường sẽ mở đi qua đường ở mục 17, qua đường từ mầm non Kim Chung đi trường THCS.

 Tuyến có điểm đầu ở đường quy hoạch cạnh đường tàu.

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị N4).