Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội (phần 10)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Xã Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).

28. Tuyến từ đường Trường Sa đến Cụm công nghiệp Nguyên Khê

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tiên Dương đáng chú ý có tuyến từ đường Trường Sa đến Cụm công nghiệp Nguyên Khê, dài khoảng 4,5 km.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tiên Dương. (Ảnh chụp từ Google Maps).    

Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường Trường Sa.

Đoạn từ thôn Lễ Pháp đến thôn Tiên Kha.

Tuyến đường này có đi qua một số nhà dân ở Tiên Kha.

Đoạn qua UBND xã Tiên Dương.

Tuyến đường này mở rộng một phần đường từ UBND xã Tiên Dương đi đường 23.

Đoạn qua đường 23, một phần tuyến qua dự án Helianthus Center Red River đã xây dựng.

 

Đoạn từ dự án Helianthus Center Red River đến thôn Lương Nỗ 2.

 Tuyến đi qua đường sắt, sang thôn Lương Nỗ 1 và kết thúc ở đường quy hoạch từ Cụm Công nghiệp đến QL3.

29. Vành đai 3

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tiên Dương đáng chú ý có một phần của tuyến đường Vành đai 3, dài khoảng 3 km, tính từ đường Võ Nguyên Giáp đến QL3.

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tiên Dương. (Ảnh chụp từ Google Maps).    

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường Võ Nguyên Giáp đoạn cầu vượt đường sắt. Tuyến đi trùng với kênh dẫn nước từ đường Võ Nguyên Giáp đến QL3.

 Tuyến đường này đi dọc kênh dẫn nước.

 Đoạn giao với đường ở mục 28.

 Đoạn qua thôn Lương Nỗ 1, 2.

 Tuyến giao với QL3 đoạn khu vực quy hoạch xây bến xe Đông Anh.

30. Tuyến đường từ mục 28 đến gần đường Võ Nguyên Giáp

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tiên Dương đáng chú ý có tuyến đường từ mục 28 đến gần đường Võ Nguyên Giáp, dài khoảng 1,7 km.

     Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tiên Dương. (Ảnh chụp từ Google Maps).     

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường tại mục 28, đoạn dự án  Helianthus Center Red River.

 Tuyến nối vào đường hiện hữu ở Cổ Dương.

 Đoạn qua trường mầm non Cổ Dương.

 Tuyến kết thúc khi giao với đường quy hoạch từ đường 23 đi Cổ Dương.

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo quy hoạch phân khu N5 và N7).