Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội (phần 7)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội đáng chú ý nhất.

   Xã Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

19. Tuyến đường từ đường Trường Sa đến QL3

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Mai Lâm đáng chú ý cso tuyến đường từ đường Trường Sa đến QL3, dài khoảng 3 km.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Mai Lâm. (Ảnh chụp từ Google Maps).   

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường Trường Sa. Đoạn đầu tuyến thuộc xã Đông Hội.

 Tuyến đi qua khu đất đấu giá đã xây dựng hạ tầng.

 Đoạn qua đường Mai Lâm.

 

 Đoạn qua nghĩa trang Mai Hiên gần thôn Lộc Hà.

 Tuyến đi qua QL3, đoạn Trường Thành Auto và kết thúc ở đường Đồng Dầu.

20. Tuyến đường từ đê sông Đuống đến thôn Lộc Hà

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Mai Lâm đáng chú ý có tuyến đường từ đê sông Đuống đến thôn Lộc Hà, dài khoảng 1,25 km.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Mai Lâm. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường đê Đuống, đi qua đường Mai Hiên.

 Đoạn qua đường Mai Hiên.

 Đoạn từ Mai Hiên đến Lộc Hà.

 Một phần tuyến đường này đi trùng với đường làng Lộc Hà.

 Tuyến kết thúc ở đoạn gần chùa Lộc Hà.

21. Tuyến đường từ Lộc Hà đến THCS Mai Lâm

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Mai Lâm đáng chú ý có tuyến đường từ thôn Lộc Hà đến trường THCS Mai Lâm dài khoảng 1 km.

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Mai Lâm. (Ảnh chụp từ Google Maps).   

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường quy hoạch gần trường mầm non Hồng Phúc, đoạn giao với lối vào thôn Lộc Hà từ QL3.

 Đoạn qua đường Mai Hiên.

 Tuyến kết thúc bên hông trường THCS Mai Lâm khi giao với đường quy hoạch.

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị N9).