Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội (phần 6)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội đáng chú ý nhất.

   Xã Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Xem ngay: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất năm 2022

18. Tuyến đường từ thôn Lương Nỗ 1 qua đường Lê Hữu Tự đến Cán Khê

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Nguyên Khê đáng chú ý có tuyến đường Lương Nỗ 1 qua đường Lê Hữu Tự đến Cán Khê dài khoảng 2,346 km. 

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Nguyên Khê, Đông Anh. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu gần thôn Lương Nỗ 1, đoạn Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Nguyên Khê.

 Tuyến đường qua cụm công nghiệp đã được xây dựng từng đoạn.

 Đây là tuyến đường lớn của xã Nguyên Khê.

 

 Đoạn qua đường Lê Hữu Tự.

 

 Tuyến kết thúc ở khu vực gần sông Cà Lồ, bên ngoài khu dân cư Cán Khê.

19. Tuyến đường từ QL3 đến Võ Nguyên Giáp

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Nguyên Khê đáng chú ý có tuyến đường từ QL3 đến Võ Nguyên Giáp, dài khoảng 1,8 km.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Nguyên Khê, Đông Anh. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở QL3.

 Đoạn qua trường mầm non Hiếu Thảo.

 

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

20. Đường nối Lê Hữu Tự - cầu vượt Nguyên Khê

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Nguyên Khê đáng chú ý có tuyến nối Lê Hữu Tự với cầu vượt Nguyên Khê, dài khoảng 530 m.

    Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Nguyên Khê, Đông Anh. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường Lê Hữu Tự, đoạn lối vào Trung tâm đào tạo lái xe Đức Thịnh.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

(Sơ đồ trong bài viết được vẽ tương đối, căn cứ theo quy hoạch phân khu N5).