Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội (phần 8)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội đáng chú ý nhất.

 Xã Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).   

22. Tuyến đường từ Đản Dị đến Công ty CP Giày Đông Anh

 

Xem ngay: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Uy Nỗ đáng chú ý có tuyến đường từ Đản Dị đến Công ty CP Giày Đông Anh, dài khoảng 900 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Uy Nỗ. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường Đản Dị, gần đường tàu.

 Tuyến chạy song song với đường tàu hướng về xã Việt Hùng.

 Và kết thúc ở đoạn Công ty CP Giày Đông Anh, khi hết địa bàn xã Uy Nỗ.

 Tuyến chủ yếu đi qua đất trống và nhà xưởng.

 

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Uy Nỗ.

23. Tuyến đường từ nhà máy Viglacera hướng về xã Việt Hùng

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Uy Nỗ đáng chú ý có tuyến đường từ nhà máy Viglacera hướng về xã Việt Hùng, dài khoảng 350 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Uy Nỗ. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

24. Tuyến đường từ mục 22, qua Công ty TNHH Công nghệ QCM Việt Nam

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Uy Nỗ đáng chú ý có tuyến đường từ mục 22, qua Công ty TNHH Công nghệ QCM Việt Nam, dài khoảng 520 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Uy Nỗ. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị N7).