Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 6)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội đáng chú ý.

  Phường Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

16. Tuyến đường từ Tân Xuân đến KCN Nam Thăng Long

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thụy Phương đáng chú ý có tuyến đường từ Tân Xuân đến KCN Nam Thăng Long, dài khoảng 1,9 km.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thụy Phương. (Ảnh chụp từ Google Maps).

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường Tân Xuân, đoạn đầu tuyến đi qua phường Đông Ngạc.

 Tuyến đường này có một số nút giao quan trọng như với đường Đông Thắng.

 Tuyến đường này cũng đi qua nhiều trường học trên địa bàn.

 Từ phường Thụy Phương, tuyến có điểm đầu ở nút giao với đường Thụy Phương. Tuyến đường này đi qua nhiều nhà dân.

 Tuyến đường này đi qua đường Tân Nhuệ, Tân Phong và kết thúc ở KCN Nam Thăng Long.

17. Tuyến đường từ mục 16 đến THCS Đức Thắng

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thụy Phương đáng chú ý có tuyến đường từ mục 16 đến THCS Đức Thắng, dài khoảng 570 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thụy Phương. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường tại mục 16.

 Đoạn qua cuối ngõ 60 Hoàng Tăng Bí.

 Tuyến đường này đi qua đường Hoàng Tăng Bí, sang trường THCS Đức Thắng.

 Tuyến kết thúc ở đường quy hoạch đang ở trước trường THCS Đức Thắng.

18. Tuyến đường từ mục 17 đến ngõ 451 Hoàng Tăng Bí

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thụy Phương đáng chú ý có tuyến đường từ mục 17 đến ngõ 451 Hoàng Tăng Bí, dài khoảng 120 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thụy Phương. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch.

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị H2-1).