Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 12)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội đáng chú ý nhất.

   Phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

30. Tuyến đường từ THCS Ngọc Thụy đến ngõ 52 Gia Quất

 

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh đáng chú ý có tuyến đường từ THCS Ngọc Thụy đến ngõ 52 Gia Quất, dài khoảng 1,1 km.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở bên hông trường THCS Ngọc Thụy.

 Đoạn qua chung cư Rice City.

 Đoạn qua đình Gia Quất.

 Từ đình Gia Quất, tuyến hướng về ngách 52/11 Gia Quất.

 

 Đoạn đi trùng với hẻm 52/11/76 Gia Quất.

 Tuyến kết thúc khi giao với ngõ 52 Gia Quất.

31. Tuyến đường từ Rice City Sông Hồng đến ngách 52/11 Gia Quất

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh đáng chú ý có tuyến đường từ Rice City Sông Hồng đến ngách 52/11 Gia Quất, dài khoảng 346 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Tuyến đường có điểm đầu bên hông chung cư Rice City.

 Đoạn qua bên hông trường Tiểu học Gia Quất.

 Từ trường Tiểu học Gia Quất, tuyến đi qua nhiều nhà dân, kết thúc ở ngách 52/11.

32. Tuyến đường nối mục 30-31 đến trường mầm non Gia Quất

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh đáng chú ý có tuyến đường nối mục 30-31 đến trường mầm non Gia Quất, dài khoảng 250 m.

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu bên hông trường Tiểu học Gia Quất.

 Tuyến kết thúc ở đường quy hoạch bên hông trường mầm non Gia Quất.

 (Sơ đồ trong bài viết được vẽ tương đối, căn cứ theo Quy hoạch phân khu N10).