Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 1.

Xã Láng Dài nằm ở phía đông huyện Đất Đỏ, có vị trí địa lý: Phía đông giáp huyện Xuyên Mộc; Phía tây giáp các xã Phước Long Thọ và Long Tân; Phía nam giáp các xã Phước Hội và Lộc An; Phía bắc giáp các huyện Châu Đức và Xuyên Mộc.

1. Một phần dự án đường 993 (đường Hòa Long - Long Tân - Phước Tân)

Đường này sẽ được mở trong tương lai gần ở xã Láng Dài, có chiều dài khoảng 3,3 km. Điểm đầu nằm trên địa giới phía tây của xã (gần thành phố Hầm Đá). Điểm cuối nằm trên địa giới phía đông của xã (gần bờ sông Ray).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 2.

Một phần dự án đường 993 (đường Hòa Long - Long Tân - Phước Tân) theo quy hoạch ở xã Long Tân, huyện Đất Đỏ theo bản đồ QHXD đến năm 2040 vùng huyện Đất Đỏ.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 3.

Một phần dự án đường 993 (đường Hòa Long - Long Tân - Phước Tân) trên bản đồ Google vệ tinh.

2. Đường đi qua di tích Gốc Cây Cám

Theo quy hoạch, đường đi qua di tích Gốc Cây Cám sẽ được mở trong thời gian tới, có chiều dài khoảng 2,5 km. Điểm đầu nằm trên địa giới phía tây của xã. Điểm cuối nằm trên đường 55 (gần đại lý Phương Tú).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 4.

Đường đi qua di tích Gốc Cây Cám theo quy hoạch ở xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ theo bản đồ QHXD đến năm 2040 vùng huyện Đất Đỏ.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 5.

Đường đi qua di tích Gốc Cây Cám trên bản đồ Google vệ tinh

3. Đường đi qua UBND xã Láng Dài

Đường này sẽ được mở trong tương lai gần ở xã Láng Dài, có chiều dài khoảng 4,25 km. Điểm đầu nằm trên một nhánh phụ của đường 55 (gần trạm cấp nước Láng Dài). Điểm cuối nằm trên đường 55 (gần đền thờ liệt sĩ xã Láng Dài).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 6.

Đường đi qua UBND xã Láng Dài theo quy hoạch ở xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ theo bản đồ QHXD đến năm 2040 vùng huyện Đất Đỏ.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 7.

Đường đi qua UBND xã Láng Dài trên bản đồ Google vệ tinh

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ QHXD đến năm 2040 vùng huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).