Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 2) - Ảnh 1.

Xã Phước Long Thọ có diện tích khoảng 36,44 km², có vị trí cụ thể như sau: Phía đông giáp xã Láng Dài, phía tây giáp thị trấn Đất Đỏ, phía nam giáp xã Phước Hội, phía bắc giáp xã Long Tân.

4. Đường nối địa giới phía bắc của xã tới đường 55

Đường này sẽ được mở trong tương lai gần ở xã Phước Long Thọ, có chiều dài khoảng 6,2 km. Điểm đầu nằm trên địa giới phía bắc của xã (gần hồ Cây Cốc). Điểm cuối nằm trên đường 55 (gần UBND xã Phước Lộc Thọ).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 2) - Ảnh 2.

Đường nối địa giới phía bắc của xã tới đường 55 theo quy hoạch ở xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ theo bản đồ QHXD đến năm 2040 vùng huyện Đất Đỏ.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 2) - Ảnh 3.

Đường nối địa giới phía bắc của xã tới đường 55 trên bản đồ Google vệ tinh.

5. Một phần dự án đường 993 (đường Hòa Long - Long Tân - Phước Tân)

Theo quy hoạch, một phần dự án đường 993 (đường Hòa Long - Long Tân - Phước Tân) sẽ được mở trong thời gian tới, có chiều dài khoảng 5km. Điểm đầu nằm trên địa giới phía tây của xã. Điểm cuối nằm trên đường Long Tân - Láng Dài).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 2) - Ảnh 4.

Một phần dự án đường 993 (đường Hòa Long - Long Tân - Phước Tân) theo quy hoạch ở xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ theo bản đồ QHXD đến năm 2040 vùng huyện Đất Đỏ.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 2) - Ảnh 5.

Một phần dự án đường 993 (đường Hòa Long - Long Tân - Phước Tân) trên bản đồ Google vệ tinh

6. Đường nối đường N13 với đường 55

Đường này sẽ được mở trong tương lai gần ở xã Phước Long Thọ, có chiều dài khoảng 880 m. Điểm đầu nằm trên đường N13 (gần công ty TNHH giày Vĩnh Uy II). Điểm cuối nằm trên đường 55 (gần quầy thuốc Phúc Hưng).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 2) - Ảnh 6.

Đường nối đường N13 với đường 55 theo quy hoạch ở xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ theo bản đồ QHXD đến năm 2040 vùng huyện Đất Đỏ.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 2) - Ảnh 7.

Đường nối đường N13 với đường 55 trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ QHXD đến năm 2040 vùng huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).