Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 2) - Ảnh 1.

Xã Long Tân có diện tích khoảng 28,95km², có vị trí cụ thể như sau: Phía đông giáp các xã Phước Long Thọ và Láng Dài, phía tây giáp thành phố Bà Rịa và huyện Châu Đức, phía nam giáp thị trấn Đất Đỏ và huyện Long Điền, phía bắc giáp huyện Châu Đức.

1. Một phần dự án đường tỉnh 993 (đường Hòa Long - Long Tân - Phước Tân)

Đường này sẽ được mở trong tương lai gần ở xã Long Tân, có chiều dài khoảng 2,7 km. Điểm đầu nằm trên đường 52 (gần chợ Long Tân). Điểm cuối nằm trên địa giới phía đông của xã. Đây là một trong những dự án quan trọng của huyện Đất Đỏ cũng như tỉnh bà Rịa - Vũng Tàu.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 2) - Ảnh 2.

Một phần dự án đường tỉnh 993 (đường Hòa Long - Long Tân - Phước Tân) theo quy hoạch ở xã Long Tân, huyện Đất Đỏ theo bản đồ QHXD đến năm 2040 vùng huyện Đất Đỏ.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 2) - Ảnh 3.

Một phần dự án đường tỉnh 993 (đường Hòa Long - Long Tân - Phước Tân) trên bản đồ Google vệ tinh.

2. Đường đi qua trạm y tế xã Long Tân

Theo quy hoạch, đường đi qua trạm y tế xã Long Tân sẽ được mở trong thời gian tới, có chiều dài khoảng 1 km. Điểm đầu nằm trên đường đi qua chợ Long Tân, đây là một đường sẽ mở mới, đã được giới thiệu ở phần trước. Điểm cuối nằm trên đường đi qua trường THCS Long Tân, đây cũng là một đường sẽ mở mới, đã được giới thiệu ở phần trước.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 2) - Ảnh 4.

Đường đi qua trạm y tế xã Long Tân theo quy hoạch ở xã Long Tân, huyện Đất Đỏ theo bản đồ QHXD đến năm 2040 vùng huyện Đất Đỏ.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 2) - Ảnh 5.

Đường đi qua trạm y tế xã Long Tân trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ QHXD đến năm 2040 vùng huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).