Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 6)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 6) - Ảnh 1.

Thị trấn Đất Đỏ có diện tích khoảng 22,14 km², có vị trí cụ thể như sau: Phía đông giáp xã Phước Long Thọ, phía tây giáp huyện Long Điền, phía nam giáp các xã Phước Hội và Long Mỹ, phía bắc giáp xã Long Tân.

16. Đường nối đường Tôn Đức Thắng với địa giới phía đông của thị trấn

Đường này sẽ được mở trong tương lai gần ở thị trấn Đất Đỏ, có chiều dài khoảng 1,1 km. Điểm đầu nằm trên đường Tôn Đức Thắng (gần cửa hàng điện nước Công Đồng). Điểm cuối nằm trên địa giới phía đông của thị trấn.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 6) - Ảnh 2.

Đường nối đường Tôn Đức Thắng với địa giới phía đông của thị trấn theo quy hoạch ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ theo bản đồ QHXD đến năm 2040 vùng huyện Đất Đỏ.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 6) - Ảnh 3.

Đường nối đường Tôn Đức Thắng với địa giới phía đông của thị trấn trên bản đồ Google vệ tinh.

17. Đường song song với đường Lê Duẩn

Theo quy hoạch, đường song song với đường Lê Duẩn sẽ được mở trong thời gian tới, có chiều dài khoảng 620 m. Điểm đầu nằm trên đường Phước Hưng (gần điểm giao đường Phước Hưng với đường Hoàng Việt). Điểm cuối nằm trên đường nối đường Tôn Đức Thắng với địa giới phía đông của thị trấn, đây là một đường sẽ mở mới,

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 6) - Ảnh 4.

Đường song song với đường Lê Duẩn theo quy hoạch ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ theo bản đồ QHXD đến năm 2040 vùng huyện Đất Đỏ.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 6) - Ảnh 5.

Đường song song với đường Lê Duẩn trên bản đồ Google vệ tinh.

18. Đường đi qua trường tiểu học Võ Thị Sáu

Đường này sẽ được mở trong tương lai gần ở thị trấn Đất Đỏ, có chiều dài khoảng 800 m. Điểm đầu nằm trên đường Võ Thị Sáu (điểm giao đường Võ Thị Sáu với đường Tạ Văn Sáu). Điểm cuối nằm trên đường Lê Duẩn.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 6) - Ảnh 6.

Đường đi qua trường tiểu học Võ Thị Sáu theo quy hoạch ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ theo bản đồ QHXD đến năm 2040 vùng huyện Đất Đỏ.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 6) - Ảnh 7.

Đường đi qua trường tiểu học Võ Thị Sáu trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ QHXD đến năm 2040 vùng huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).