Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 3) - Ảnh 1.

Thị trấn Đất Đỏ có diện tích khoảng 22,14 km², có vị trí cụ thể như sau: Phía đông giáp xã Phước Long Thọ, phía tây giáp huyện Long Điền, phía nam giáp các xã Phước Hội và Long Mỹ, phía bắc giáp xã Long Tân.

7. Đường nối đường Trương Định với một nhánh phụ của đường tỉnh 44A

Đường này sẽ được mở trong tương lai gần ở thị trấn Đất Đỏ, có chiều dài khoảng 780 m. Điểm đầu nằm trên đường Trương Định (điểm giao đường Trương Định với đường Phan Đăng Lưu). Điểm cuối nằm trên một nhánh đường phụ của đường tỉnh 44A).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 3) - Ảnh 2.

Đường nối đường Trương Định với một nhánh phụ của đường tỉnh 44A theo quy hoạch ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ theo bản đồ QHXD đến năm 2040 vùng huyện Đất Đỏ.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 3) - Ảnh 3.

Đường nối đường Trương Định với một nhánh phụ của đường tỉnh 44A trên bản đồ Google vệ tinh.

8. Đường nối đường 55 với đường Nguyễn Trung Trực

Theo quy hoạch, đường nối đường 55 với đường Nguyễn Trung Trực sẽ được mở trong thời gian tới, có chiều dài khoảng 600 m. Điểm đầu nằm trên đường 55 (điểm giao đường Phạm Văn Đồng với đường 55). Điểm cuối nằm trên đường Nguyễn Trung Trực.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 3) - Ảnh 4.

Đường nối đường 55 với đường Nguyễn Trung Trực theo quy hoạch ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ theo bản đồ QHXD đến năm 2040 vùng huyện Đất Đỏ.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 3) - Ảnh 5.

Đường nối đường 55 với đường Nguyễn Trung Trực trên bản đồ Google vệ tinh.

9. Đường nối đường Phan Đăng Lưu với đường Tạ Văn Sáu

Đường này sẽ được mở trong tương lai gần ở thị trấn Đất Đỏ, có chiều dài khoảng 600 m. Điểm đầu nằm trên đường Phan Đăng Lưu (điểm giao đường Tạ Văn Sáu với đường Phan Đăng Lưu). Điểm cuối nằm trên đường Tạ Văn Sáu (gần miếu bà Ngũ Hạnh Phước Tường).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 3) - Ảnh 6.

Đường nối đường Phan Đăng Lưu với đường Tạ Văn Sáu theo quy hoạch ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ theo bản đồ QHXD đến năm 2040 vùng huyện Đất Đỏ.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 3) - Ảnh 7.

Đường nối đường Phan Đăng Lưu với đường Tạ Văn Sáu trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ QHXD đến năm 2040 vùng huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).