Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 2) - Ảnh 1.

Thị trấn Đất Đỏ có diện tích khoảng 22,14 km², có vị trí cụ thể như sau: Phía đông giáp xã Phước Long Thọ, phía tây giáp huyện Long Điền, phía nam giáp các xã Phước Hội và Long Mỹ, phía bắc giáp xã Long Tân.

4. Đường nối đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa với đường Phạm Văn Hy

Đường này sẽ được mở trong tương lai gần ở thị trấn Đất Đỏ, có chiều dài khoảng 200 m. Điểm đầu nằm trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Điểm cuối nằm trên đường Phạm Văn Hy (điểm giao đường Phạm Văn Hy với đường Huỳnh Khương Ninh).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 2) - Ảnh 2.

Đường nối đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa với đường Phạm Văn Hy theo quy hoạch ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ theo bản đồ QHXD đến năm 2040 vùng huyện Đất Đỏ.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 2) - Ảnh 3.

Đường nối đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa với đường Phạm Văn Hy trên bản đồ Google vệ tinh.

5. Đường đi qua công ty TNHH Quốc Thông

Theo quy hoạch, đường đi qua công ty TNHH Quốc Thông sẽ được mở trong thời gian tới, có chiều dài khoảng 520 m. Điểm đầu nằm trên đường Phạm Văn Đồng (điểm giao đường Phạm Văn Đồng với đường Huỳnh Khương Ninh). Điểm cuối nằm trên đường Huyền Trân Công Chúa (điểm giao đường Lương Thế Vinh với đường Huyền Trân Công Chúa).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 2) - Ảnh 4.

Đường đi qua công ty TNHH Quốc Thông theo quy hoạch ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ theo bản đồ QHXD đến năm 2040 vùng huyện Đất Đỏ.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 2) - Ảnh 5.

Đường đi qua công ty TNHH Quốc Thông trên bản đồ Google vệ tinh.

6. Đường đi qua trường Cao đẳng Kỹ Thuật Công Nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu

Đường này sẽ được mở trong tương lai gần ở thị trấn Đất Đỏ, có chiều dài khoảng 500 m. Điểm đầu nằm trên đường 55 (gần trụ sở công an huyện Đất Đỏ). Điểm cuối nằm trên điểm giao đường Tạ Văn Sáu với đường Trương Định.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 2) - Ảnh 6.

Đường đi qua trường Cao đẳng Kỹ Thuật Công Nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu theo quy hoạch ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ theo bản đồ QHXD đến năm 2040 vùng huyện Đất Đỏ.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 2) - Ảnh 7.

Đường đi qua trường Cao đẳng Kỹ Thuật Công Nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ QHXD đến năm 2040 vùng huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).