Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hòa Long, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 4)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hòa Long, TP Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hòa Long, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 4) - Ảnh 1.

Xã Hòa Long có diện tích khoảng 15,11 km², có vị trí cụ thể như sau: Phía đông giáp xã Long Phước, phía tây giáp xã Tân Hưng và phường Phước Hưng, phía nam giáp phường Long Tâm, phía bắc giáp huyện Châu Đức.

10. Đường đi qua trường THCS Nguyễn Thanh Đằng

Đường này sẽ được mở trong tương lai gần ở xã Hòa Long, có chiều dài khoảng 2,3 km. Điểm đầu nằm trên đường Nguyễn Văn Cừ (gần ngã tư Hòa Long). Điểm cuối nằm trên địa giới phía đông của xã (gần công viên Trần Văn Thượng).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hòa Long, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 4) - Ảnh 2.

Đường đi qua trường THCS Nguyễn Thanh Đằng theo quy hoạch ở xã Hòa Long, TP Bà Rịa theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2020 TP Bà Rịa.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hòa Long, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 4) - Ảnh 3.

Đường đi qua trường THCS Nguyễn Thanh Đằng theo quy hoạch ở xã Hòa Long, TP Bà Rịa theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2020 TP Bà Rịa.

11. Đường nối huyện lộ 2 với địa giới phía đông của xã

Theo quy hoạch, đường nối huyện lộ 2 với địa giới phía đông của xã sẽ được mở trong thời gian tới, có chiều dài khoảng 1 km. Điểm đầu nằm trên huyện lộ 2 (điểm giao huyện lộ 2 với đường Võ Văn Kiệt). Điểm cuối nằm trên địa giới phía đông của xã (gần công ty VLXD Hùng Mai).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hòa Long, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 4) - Ảnh 4.

Đường nối huyện lộ 2 với địa giới phía đông của xã theo quy hoạch ở xã Hòa Long, TP Bà Rịa theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2020 TP Bà Rịa.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hòa Long, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 4) - Ảnh 5.

Đường nối huyện lộ 2 với địa giới phía đông của xã trên bản đồ Google vệ tinh.

12. Đường nối huyện lộ 2 tới gần cửa hàng VLXD Hùng Mai

Đường này sẽ được mở trong tương lai gần ở xã Hòa Long, có chiều dài khoảng 1,8 km. Điểm đầu nằm trên huyện lộ 2 (điểm giao đường số 14 với huyện lộ 2). Điểm cuối nằm trên đường nối huyện lộ 2 với địa giới phía đông của xã, đây là một đường sẽ mở mới, đã được giới thiệu ở trên.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hòa Long, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 4) - Ảnh 6.

Đường nối huyện lộ 2 tới gần cửa hàng VLXD Hùng Mai theo quy hoạch ở xã Hòa Long, TP Bà Rịa theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2020 TP Bà Rịa.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hòa Long, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 4) - Ảnh 7.

Đường nối huyện lộ 2 tới gần cửa hàng VLXD Hùng Mai trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo dự thảo bản đồ QHSDĐ đến năm 2020 TP Bà Rịa, bản đồ này vẫn có hiệu lực cho tới khi bản đồ quy hoạch mới được phê duyệt)