Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hòa Long, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hòa Long, TP Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hòa Long, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 3) - Ảnh 1.

Xã Hòa Long có diện tích khoảng 15,11 km², có vị trí cụ thể như sau: Phía đông giáp xã Long Phước, phía tây giáp xã Tân Hưng và phường Phước Hưng, phía nam giáp phường Long Tâm, phía bắc giáp huyện Châu Đức.

7. Đường nối đường Lê Đại Hành với đường Nguyễn Văn Cừ

Đường này sẽ được mở trong tương lai gần ở xã Hòa Long, có chiều dài khoảng 950 m. Điểm đầu nằm trên đường Lê Đại Hành (điểm giao đường Lê Đại Hành với đường N2). Điểm cuối nằm trên đường Nguyễn Văn Cừ (gần ngã tư Hòa Long).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hòa Long, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 3) - Ảnh 2.

Đường nối đường Lê Đại Hành với đường Nguyễn Văn Cừ theo quy hoạch ở xã Hòa Long, TP Bà Rịa theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2020 TP Bà Rịa.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hòa Long, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 3) - Ảnh 3.

Đường nối đường Lê Đại Hành với đường Nguyễn Văn Cừ trên bản đồ Google vệ tinh.

8. Đường đi qua dự án Lan Anh 2

Theo quy hoạch, đường đi qua dự án Lan Anh 2 sẽ được mở trong thời gian tới, có chiều dài khoảng 1,1 km. Điểm đầu nằm trên đường 56 (gần công ty TNHH Vinh Nhơn). Điểm cuối nằm trên địa giới phía bắc của xã (gần dự án Lan Anh 2).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hòa Long, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 3) - Ảnh 4.

Đường đi qua dự án Lan Anh 2 theo quy hoạch ở xã Hòa Long, TP Bà Rịa theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2020 TP Bà Rịa.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hòa Long, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 3) - Ảnh 5.

Đường đi qua dự án Lan Anh 2 trên bản đồ Google vệ tinh.

9. Đường đi qua nhà may Minh Tân

Đường này sẽ được mở trong tương lai gần ở xã Hòa Long, có chiều dài khoảng 2,2 km. Điểm đầu nằm trên địa giới phía đông của xã (gần trường mầm non Long Xuyên). Điểm cuối nằm trên địa giới phía nam của xã (gần cửa hàng quần áo Hương Baria).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hòa Long, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 3) - Ảnh 6.

Đường đi qua nhà may Minh Tân theo quy hoạch ở xã Hòa Long, TP Bà Rịa theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2020 TP Bà Rịa.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hòa Long, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 3) - Ảnh 7.

Đường đi qua nhà may Minh Tân trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo dự thảo bản đồ QHSDĐ đến năm 2020 TP Bà Rịa, bản đồ này vẫn có hiệu lực cho tới khi bản đồ quy hoạch mới được phê duyệt)