Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 5)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 5) - Ảnh 1.

Thị trấn Đất Đỏ có diện tích khoảng 22,14 km², có vị trí cụ thể như sau: Phía đông giáp xã Phước Long Thọ, phía tây giáp huyện Long Điền, phía nam giáp các xã Phước Hội và Long Mỹ, phía bắc giáp xã Long Tân.

13. Đường đi qua chùa Hưng Hòa

Đường này sẽ được mở trong tương lai gần ở thị trấn Đất Đỏ, có chiều dài khoảng 1 km. Điểm đầu nằm trên đường 55 (gần cửa hàng xăng dầu Phú Lâm). Điểm cuối nằm trên một phần dự án tuyến đường tránh quốc lộ 55, đây là một đường sẽ mở mới, đã được giới thiệu ở các phần trước.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 5) - Ảnh 2.

Đường đi qua chùa Hưng Hòa theo quy hoạch ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ theo bản đồ QHXD đến năm 2040 vùng huyện Đất Đỏ.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 5) - Ảnh 3.

Đường đi qua chùa Hưng Hòa trên bản đồ Google vệ tinh.

14. Đường đi qua chùa Phước Sơn

Theo quy hoạch, đường đi qua chùa Phước Sơn sẽ được mở trong thời gian tới, có chiều dài khoảng 1km. Điểm đầu nằm trên đường 52 (điểm giao đường Nguyễn Thị Hoa với đường 52). Điểm cuối nằm trên đường đi qua chùa Hưng Hòa, đây là một đường sẽ mở mới, đã được giới thiệu ở trên.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 5) - Ảnh 4.

Đường đi qua chùa Phước Sơn theo quy hoạch ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ theo bản đồ QHXD đến năm 2040 vùng huyện Đất Đỏ.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 5) - Ảnh 5.

Đường đi qua chùa Phước Sơn trên bản đồ Google vệ tinh.

15. Đường đi qua trụ sở công an huyện Đất Đỏ

Đường này sẽ được mở trong tương lai gần ở thị trấn Đất Đỏ, có chiều dài khoảng 1,25 km. Điểm đầu nằm trên đường Võ Thị Sáu (điểm giao đường Võ Thị Sáu với đường Tôn Đức Thắng). Điểm cuối nằm trên đường Phước Hưng (điểm giao đường Phước Hưng với đường Nguyễn Hùng Mạnh).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 5) - Ảnh 6.

Đường đi qua trụ sở công an huyện Đất Đỏ theo quy hoạch ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ theo bản đồ QHXD đến năm 2040 vùng huyện Đất Đỏ.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 5) - Ảnh 7.

Đường đi qua trụ sở công an huyện Đất Đỏ trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ QHXD đến năm 2040 vùng huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).