Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 4)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 4) - Ảnh 1.

Thị trấn Đất Đỏ có diện tích khoảng 22,14 km², có vị trí cụ thể như sau: Phía đông giáp xã Phước Long Thọ, phía tây giáp huyện Long Điền, phía nam giáp các xã Phước Hội và Long Mỹ, phía bắc giáp xã Long Tân.

10. Một phần dự án đường huyện 42 (đường Đất Đỏ - Phước Hội - Lộc An)

Đường này sẽ được mở trong tương lai gần ở thị trấn Đất Đỏ, có chiều dài khoảng 1,8 km. Điểm đầu nằm trên đường 44A (gần cửa hàng sắt thép Trường Giang). Điểm cuối nằm trên đường tỉnh 44A (gần trung tâm y tế huyện Đất Đỏ).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 4) - Ảnh 2.

Dự án đường huyện 42 (đường Đất Đỏ - Phước Hội - Lộc An) theo quy hoạch ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ theo bản đồ QHXD đến năm 2040 vùng huyện Đất Đỏ.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 4) - Ảnh 3.

Dự án đường huyện 42 (đường Đất Đỏ - Phước Hội - Lộc An) trên bản đồ Google vệ tinh.

11. Đường đi qua chùa Sắc Tứ Vạn An

Theo quy hoạch, đường đi qua chùa Sắc Tứ Vạn An sẽ được mở trong thời gian tới, có chiều dài khoảng 800 m. Điểm đầu nằm trên đường Lê Hồng Phong (gần Quê Hương quán). Điểm cuối nằm trên một phần dự án đường huyện 42 (đường Đất Đỏ - Phước Hội - Lộc An), đây là một đường sẽ mở mới, đã được giới thiệu ở trong bài.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 4) - Ảnh 4.

Đường đi qua chùa Sắc Tứ Vạn An theo quy hoạch ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ theo bản đồ QHXD đến năm 2040 vùng huyện Đất Đỏ.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 4) - Ảnh 5.

Đường đi qua chùa Sắc Tứ Vạn An trên bản đồ Google vệ tinh.

12. Đường đi qua trung tâm hành chính huyện Đất Đỏ

Đường này sẽ được mở trong tương lai gần ở thị trấn Đất Đỏ, có chiều dài khoảng 750 m. Điểm đầu nằm trên đường Lê hồng Phong (gần điện lực Đất Đỏ). Điểm cuối nằm trên một phần dự án đường huyện 42 (đường Đất Đỏ - Phước Hội - Lộc An), đây là một đường sẽ mở mới, đã được giới thiệu ở trong bài.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 4) - Ảnh 6.

Đường đi qua trung tâm hành chính huyện Đất Đỏ theo quy hoạch ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ theo bản đồ QHXD đến năm 2040 vùng huyện Đất Đỏ.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 4) - Ảnh 7.

Đường đi qua trung tâm hành chính huyện Đất Đỏ trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ QHXD đến năm 2040 vùng huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).