Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 7)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 7) - Ảnh 1.

Thị trấn Đất Đỏ có diện tích khoảng 22,14 km², có vị trí cụ thể như sau: Phía đông giáp xã Phước Long Thọ, phía tây giáp huyện Long Điền, phía nam giáp các xã Phước Hội và Long Mỹ, phía bắc giáp xã Long Tân.

19. Đường song song với đường Võ Thị Sáu

Đường này sẽ được mở trong tương lai gần ở thị trấn Đất Đỏ, có chiều dài khoảng 2,6 km. Điểm đầu nằm trên đường 55 (gần chùa Phước Sơn). Điểm cuối nằm trên địa giới phía nam của thị trấn (gần trung tâm Văn Hóa - Thông Tin - Thể Thao huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 7) - Ảnh 2.

Đường song song với đường Võ Thị Sáu theo quy hoạch ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ theo bản đồ QHXD đến năm 2040 vùng huyện Đất Đỏ.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 7) - Ảnh 3.

Đường song song với đường Võ Thị Sáu trên bản đồ Google vệ tinh.

20. Đường nối đường Lê Duẩn với địa giới phía đông của thị trấn

Theo quy hoạch, đường nối đường Lê Duẩn với địa giới phía đông của thị trấn sẽ được mở trong thời gian tới, có chiều dài khoảng 740 m. Điểm đầu nằm trên đường Lê Duẩn. Điểm cuối nằm trên địa giới phía đông của thị trấn.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 7) - Ảnh 4.

Đường nối đường Lê Duẩn với địa giới phía đông của thị trấn theo quy hoạch ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ theo bản đồ QHXD đến năm 2040 vùng huyện Đất Đỏ.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 7) - Ảnh 5.

Đường nối đường Lê Duẩn với địa giới phía đông của thị trấn trên bản đồ Google vệ tinh.

21. Đường song song với đường 52

Đường này sẽ được mở trong tương lai gần ở thị trấn Đất Đỏ, có chiều dài khoảng 280 m. Điểm đầu nằm trên đường Cách Mạng Tháng Tám. Điểm cuối nằm trên một phần dự án tuyến đường tránh quốc lộ 55, đây là một đường sẽ mở mới, đã được giới thiệu ở các phần trước.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 7) - Ảnh 6.

Đường song song với đường 52 theo quy hoạch ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ theo bản đồ QHXD đến năm 2040 vùng huyện Đất Đỏ.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 7) - Ảnh 7.

Đường song song với đường 52 trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ QHXD đến năm 2040 vùng huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).