Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 1.

Xã Long Tân có diện tích khoảng 28,95km², có vị trí cụ thể như sau: Phía đông giáp các xã Phước Long Thọ và Láng Dài, phía tây giáp thành phố Bà Rịa và huyện Châu Đức, phía nam giáp thị trấn Đất Đỏ và huyện Long Điền, phía bắc giáp huyện Châu Đức.

1. Đường đi qua trường THCS Long Tân

Đường này sẽ được mở trong tương lai gần ở xã Long Tân, có chiều dài khoảng 3,5 km. Điểm đầu nằm trên đường Bà Ngoa - Vinaconex. Điểm cuối nằm trên một nhánh của đường tỉnh 52 (gần trường THCS Long Tân).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 2.

Đường đi qua trường THCS Long Tân theo quy hoạch ở xã Long Tân, huyện Đất Đỏ theo bản đồ QHXD đến năm 2040 vùng huyện Đất Đỏ.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 3.

Đường đi qua trường THCS Long Tân trên bản đồ Google vệ tinh.

2. Đường đi qua chợ Long Tân

Theo quy hoạch, đường đi qua chợ Long Tân sẽ được mở trong thời gian tới, có chiều dài khoảng 3,6 km. Điểm đầu nằm trên đường Kênh Cáp I - Đá Bàng (gần cây xăng Nhà Bè 2). Điểm cuối nằm trên một nhánh phụ của đường 52.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 4.

Đường đi qua chợ Long Tân theo quy hoạch ở xã Long Tân, huyện Đất Đỏ theo bản đồ QHXD đến năm 2040 vùng huyện Đất Đỏ.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 5.

Đường đi qua chợ Long Tân trên bản đồ Google vệ tinh.

3. Đường đi qua trường mầm non Long Tân

Đường này sẽ được mở trong tương lai gần ở xã Long Tân, có chiều dài khoảng 630 m. Điểm đầu nằm trên đường đi qua chợ Long Tân, đây là một đường sẽ mở mới, đã được giới thiệu ở trong bài. Điểm cuối nằm trên đường đi qua trường THCS Long Tân, đây cũng là một đường sẽ mở mới, đã được giới thiệu ở trong bài.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 6.

Đường đi qua trường mầm non Long Tân theo quy hoạch ở xã Long Tân, huyện Đất Đỏ theo bản đồ QHXD đến năm 2040 vùng huyện Đất Đỏ.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 7.

Đường đi qua trường mầm non Long Tân trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ QHXD đến năm 2040 vùng huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).