Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Minh Đức, Ứng Hoà, Hà Nội

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Minh Đức, Ứng Hoà, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Minh Đức là một trong 29 thị trấn và xã của huyện Ứng Hoà, TP Hà Nội, xã nằm ở phía Đông Nam huyện. Xã Minh Đức có 6 làng, bao gồm Quan Châm, Nam Chính, Giới Đức, Thần, Bùng và Cầu với dân số tính đến năm 2012 là 5.090 người. 

Phía Đông và phía Bắc của xã Minh Đức giáp 3 xã Vân Từ, Phú Yên và Chuyên Mỹ (huyện Phú Xuyên); phía Đông Nam giáp xã Châu Can (huyện Phú Xuyên); phía Tây giáp xã Đồng Tân (huyện Ứng Hoà); phía Tây Nam giáp xã Trầm Lộng (huyện Ứng Hoà) và phía Nam giáp xã Kim Đường (huyện Ứng Hoà).

1. Đường chạy qua địa bàn phía bắc

Tuyến đường chạy ngang qua địa bàn phía bắc của xã Minh Đức, đi qua các khu dân cư Quan Châm và Nam Chính.

Xem ngay: Đường sẽ mở theo quy hoạch Hà Nội  

 Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Minh Đức theo bản đồ quy hoạch chung xây dựng huyện Ứng Hoà, TP Hà Nội đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000. (Đường kẻ màu vàng). 

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Minh Đức. (Nguồn ảnh: Google). 

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch chung xây dựng huyện Ứng Hoà, TP Hà Nội đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000. Bản đồ này được UBND TP Hà Nội phê duyệt vào ngày 16/10/2014).