Kế hoạch sử dụng đất xã Minh Đức, Ứng Hoà, Hà Nội năm 2021

Những khu đất được đưa vào kế hoạch sử dụng đất, tức sắp được thu hồi, chuyển đổi mục đích để thực hiện dự án ở xã Minh Đức.

Minh Đức là một xã nằm ở phía Đông Nam huyện Ứng Hòa, xã có 6 làng, bao gồm Quan Châm, Nam Chính, Giới Đức, Thần, Bùng và Cầu. Dân số tính đến năm 2012 là 5.090 người, diện tích tích tự nhiên của xã là 8,61 km2.

Kế hoạch sử dụng đất xã Minh Đức, Ứng Hoà, Hà Nội năm 2021 - Ảnh 1.

Một góc xã Minh Đức. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Huyện Ứng Hòa).

Theo Nghị quyết số 21 (tháng 12/2020) về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 được HĐND thành phố Hà Nội phê duyệt, xã Minh Đức hiện có 5 dự án sẽ thu hồi đất để triển khai, bao gồm các dự án:

Nâng cấp tuyến tỉnh lộ 428 từ Km6+585 - Km14+885( tỉnh lộ 75 cũ) đoạn từ cầu Quảng Tái xã  Trung Tú đến Cống Thần xã Minh Đức, huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội; Nhà văn hóa thôn Quan Châm, xã Minh Đức; Xây dựng nhà văn hóa thôn Quan Châm; Trường mầm non Minh Đức; Xây dựng mới ĐDK và TBA trên địa bàn huyện Ứng Hòa.

Kế hoạch sử dụng đất xã Minh Đức, Ứng Hoà, Hà Nội năm 2021 - Ảnh 2.

Xã Minh Đức trên bản đồ Google vệ tinh.

Trước đó, tháng 10/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã có văn bản tham gia ý kiến thẩm định danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng cung cấp Danh mục các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Ứng Hoà. Theo văn bản này, xã Minh Đức hiện chưa có thêm dự án nào khác dự kiến sắp được thu hồi đất để triển khai.

Xem chi tiết Danh mục các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Ứng Hoà TẠI ĐÂY

Xem Nghị quyết số 21 về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 của HĐND TP Hà Nội TẠI ĐÂY.