Kế hoạch sử dụng đất xã Đông Lỗ, Ứng Hoà, Hà Nội năm 2021

Những khu đất được đưa vào kế hoạch sử dụng đất, tức sắp được thu hồi, chuyển đổi mục đích để thực hiện dự án ở xã Đông Lỗ.

Đông Lỗ là một xã nằm ở phía Đông Nam huyện Ứng Hòa, là vùng đất chiêm trũng. Xã có tổng diện tích tự nhiên là 7,08 km2, dân số tính đến năm 2012 là 5.267 người.

Kế hoạch sử dụng đất xã Đông Lỗ, Ứng Hoà, Hà Nội năm 2021 - Ảnh 1.

Một góc xã Đông Lỗ. (Ảnh: Nhipsonghanoi).

Theo Nghị quyết số 21 (tháng 12/2020) về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 được HĐND thành phố Hà Nội phê duyệt, xã Đông Lỗ hiện có 3 dự án sẽ thu hồi đất để triển khai, bao gồm các dự án sau:

Đấu giá đất ở (thôn Mạnh Tân); Đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây (cũ) đoạn từ Km19+900-Km41+500 qua địa bàn huyện Ứng Hòa; Xây dựng mới ĐDK và TBA trên địa bàn huyện Ứng Hòa.

Kế hoạch sử dụng đất xã Đông Lỗ, Ứng Hoà, Hà Nội năm 2021 - Ảnh 2.

Xã Đông Lỗ trên bản đồ Google vệ tinh.

Trước đó, tháng 10/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã có văn bản tham gia ý kiến thẩm định danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng cung cấp Danh mục các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Ứng Hoà. Theo văn bản này, xã Đông Lỗ hiện có thêm 5 dự án khác dự kiến sắp được thu hồi đất để triển khai, bao gồm các dự án:

- Nhà văn hóa thôn Đào Xá

- Nhà văn hóa thôn Viên Đình

- Nhà văn hóa thôn Nhân Trai

- Nhà văn hóa thôn Mạnh Tân

- Nhà văn hóa thôn Thống Nhất.

Xem chi tiết Danh mục các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Ứng Hoà TẠI ĐÂY

Xem Nghị quyết số 21 về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 của HĐND TP Hà Nội TẠI ĐÂY.