Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phú Phúc, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phú Phúc, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đáng chú ý nhất.

 Xã Phú Phúc thuộc huyện Lý Nhân, phía đông giáp Thái Bình; phía tây giáp Nhân Mỹ; phía nam giáp Nhân Thắng; phía bắc giáp Nhân Thịnh.

 

1. Đường nối đường Đê Sông Hồng tới đoạn cách đó khoảng 1,18 km

Đường này có điểm đầu ở đường Đê Sông Hồng, điểm cuối ở đoạn gần Đền Lý Nội, có chiều dài khoảng 1,18 km.

 Đường nối đường Đê Sông Hồng tới đoạn cách đó khoảng 1,18 km trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối đường Đê Sông Hồng tới đoạn cách đó khoảng 1,18 km trên bản đồ Google vệ tinh.

2. Đường ĐT - M1 đi qua địa bà xã Phú Phúc

Theo quy hoạch, đoạn đường này có điểm đầu ở đoạn hướng tây đền Lý Nội, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 2,60 km về phía nam.

 Đường ĐT - M1 đi qua địa bà xã Phú Phúc trên bản đồ quy hoạch.

 Đường ĐT - M1 đi qua địa bà xã Phú Phúc trên bản đồ Google vệ tinh.

3. Đường nối ĐT 972 tới đoạn gần đền Lý Nội

Trong tương lai, đường này có điểm đầu ở ĐT 972, sau đó kết thúc ở đoạn gần đền Lý Nội, cách đó khoảng 1,1 km.

 Đường nối ĐT 972 tới đoạn gần đền Lý Nội trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối ĐT 972 tới đoạn gần đền Lý Nội trên bản đồ Google vệ tinh.

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lý Nhân - tỉnh Hà Nam)

 Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam TẠI ĐÂY