Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 7)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 7) - Ảnh 1.

Xã Phước Đồng là một trong 19 phường của TP Nha Trang (thuộc tỉnh Khánh Hòa). Phía đông giáp phường Vĩnh Thọ, phía tây giáp Cồn Ngọc thảo, phía nam giáp phường Xương Huân, phía bắc giáp phường Vĩnh Hải.

19. Đường DT3 nối với đường gần sông Đồng Bò

Xem thêm: Đường sẽ mở ở tỉnh Khánh Hòa mới nhất

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Đồng đáng chú ý có các đoạn đường DT3 nối với đường gần sông Đồng Bò. Đường này có chiều dài khoảng 655m, điểm đầu ở đường DT3, điểm cuối ở đường gần sông Đồng Bò (đoạn gần Restaurant Poulet).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 7) - Ảnh 2.

Đường DT3 nối với đường gần sông Đồng Bò trên bản đồ quy hoạch, TP Nha Trang theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 7) - Ảnh 3.

Đường DT3 nối với đường gần sông Đồng Bò trên bản đồ Google vệ tinh.

20. Đường DT3 nối với đường gần sông Đồng Bò

Theo quy hoạch, xã Phước Đồng có đoạn đường DT3 nối với đường gần sông Đồng Bò, với chiều dài khoảng 620m, điểm đầu ở đường DT3, điểm cuối ở đường gần sông Đồng Bò (đoạn gần Chùa Linh Sơn Phước Điền).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 7) - Ảnh 4.

Đường DT3 nối với đường gần sông Đồng Bò trên bản đồ quy hoạch, TP Nha Trang theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 7) - Ảnh 5.

Đường DT3 nối với đường gần sông Đồng Bò trên bản đồ Google vệ tinh.

21. Đường gần sông Đồng Bò nối với đường gần trạm Nha Trang

Xã Phước Đồng có đoạn đường gần sông Đồng Bò nối với đường gần trạm Nha Trang là đường sẽ mở theo quy hoạch. Đường này có chiều dài khoảng 880m, điểm đầu ở đường gần sông Đồng Bò, điểm cuối ở đường gần trạm Nha Trang.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 7) - Ảnh 6.

Đường gần sông Đồng Bò nối với đường gần trạm Nha Trang trên bản đồ quy hoạch, TP Nha Trang theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 7) - Ảnh 7.

Đường gần sông Đồng Bò nối với đường gần trạm Nha Trang trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 TP Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa).

Xem thêm Bản đồ kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa TẠI ĐÂY