Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất

  Xã Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

4. Tuyến nối đường Liên khu vực 1 với đường Sơn Đồng - Song Phương

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Sơn Đồng đáng chú ý có tuyến nối đường Liên khu vực 1 với đường Sơn Đồng - Song Phương, dài khoảng 1,4 km.

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Sơn Đồng. (Ảnh chụp từ Google Maps).

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường Sơn Đồng - Song Phương. 

 Tuyến đi qua đường Đình Hát.

 Đoạn qua UBND xã Sơn Đồng.

 Tuyến kết thúc ở đường Liên khu vực 1, đoạn Trại Giá, Yên Sở.

5. Tuyến đường qua trường Tiểu học Sơn Đồng

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Sơn Đồng đáng chú ý có tuyến đường qua trường Tiểu học Sơn Đồng, dài khoảng 1,5 km.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Sơn Đồng. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở gần đường Sơn Đồng - Song Phương.

Tuyến đi qua phía sau nhà văn hóa thôn Hàn.

Đoạn qua nhà văn hóa xóm Đình.

Tuyến đi qua phía sau trường Tiểu học Sơn Đồng và kết thúc ở đường Liên khu vực 1.

6. Tuyến đường qua trường THCS Nguyễn Văn Huyên

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Sơn Đồng đáng chú ý có tuyến đường qua trường THCS Nguyễn Văn Huyên, dài khoảng 1 km.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Sơn Đồng. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến đường sẽ mở đi qua đường Sơn Đồng - Song Phương, qua bên hông THCS Nguyễn Văn Huyên.

 Tuyến đi qua thôn Chiêu, Sơn Đồng.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

(Sơ đồ trong bài viết được vẽ tương đối, căn cứ theo quy hoạch phân khu S2).