Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Trác Vân, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam (phần 4)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Trác Vân, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đáng chú ý nhất.

 Xã Trác Vân thuộc thị xã Duy Tiên, phía đông giáp Hưng Yên; Phía tây giáp Yên Nam; Phía nam giáp Lý Nhân; phía bắc giáp Châu Giang.

10. Đường nối QL 37B tới đoạn sát UBND thị xã Duy Tiên

Đoạn đường này có chiều dài khoảng 140 m. Điểm đầu ở QL 37B, điểm cuối ở đoạn sát UBND thị xã Duy Tiên.

 Đường nối QL 37B tới đoạn sát UBND thị xã Duy Tiên trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối QL 37B tới đoạn sát UBND thị xã Duy Tiên trên bản đồ Google vệ tinh.

11. Đường nối từ bờ sông Châu Giang tới đoạn cách đó khoảng 360 m

Theo quy hoạch, đoạn đường này có điểm đầu ở bờ sông Châu Giang, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 360 m về phía tây.

 Đường nối từ bờ sông Châu Giang tới đoạn cách đó khoảng 360 m trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối từ bờ sông Châu Giang tới đoạn cách đó khoảng 360 m trên bản đồ Google vệ tinh.

12. Đường nối đoạn phía sau UBND phường Hòa Mạc tới đoạn cách đó khoảng 550 m về phía bắc

Trong tương lai, đường này có điểm đầu ở đoạn phía sau UBND phường Hòa Mạc, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 550 m về phía bắc.

 Đường nối đoạn phía sau UBND phường Hòa Mạc tới đoạn cách đó khoảng 550 m về phía bắc trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối đoạn phía sau UBND phường Hòa Mạc tới đoạn cách đó khoảng 550 m về phía bắc trên bản đồ Google vệ tinh.

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Duy Tiên - tỉnh Hà Nam)

 Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam TẠI ĐÂY