Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 1.

Xã Vạn Bình thuộc huyện Vạn Ninh, phía đông giáp xã Vạn Khánh; Phía tây và phía bắc tỉnh Phú Yên; Phía nam giáp xã Vạn Phú.

1. Đường nối QL 1A tới đoạn Chợ Trung Đông

Xem ngay: Đường sẽ mở ở tỉnh Khánh Hòa

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Bình là đường nối QL 1A tới đoạn Chợ Trung Đông, có chiều dài khoảng 755 m. Tuyến đường có điểm đầu ở QL 1A, sau đó kết thúc ở đoạn Chợ Trung Đông.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 2.

Đường nối QL 1A tới đoạn Chợ Trung Đông trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 3.

Đường nối QL 1A tới đoạn Chợ Trung Đông trên bản đồ Google vệ tinh.

2. Đường nối từ QL 1A tới đoạn gần bờ Sông Chà Là

Theo quy hoạch, đường này có chiều dài khoảng 335 m. Tuyến đường có điểm đầu ở QL 1A, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 335 m về phía đông.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 4.

Đường nối từ QL 1A tới đoạn gần bờ Sông Chà Là trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 5.

Đường nối từ QL 1A tới đoạn gần bờ Sông Chà Là trên bản đồ Google vệ tinh.

3. Đường nối Phương Hoàng Hotel tới đoạn cách đó khoảng 515 m

Đoạn đường này có chiều dài khoảng 515 m. Tuyến đường có điểm đầu ở đoạn Phương Hoàng Hotel, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 515 m về phía đông bắc.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 6.

Đường nối Phương Hoàng Hotel tới đoạn cách đó khoảng 515 m trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 7.

Đường nối Phương Hoàng Hotel tới đoạn cách đó khoảng 515 m trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hòa)

Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa TẠI ĐÂY