Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 1.

Xã Vạn Bình thuộc huyện Vạn Ninh, phía đông giáp xã Vạn Khánh; Phía tây và phía bắc tỉnh Phú Yên; Phía nam giáp xã Vạn Phú.

4. Đường nối QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 1,10 km

Xem ngay: Đường sẽ mở ở tỉnh Khánh Hòa

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Bình là đường nối QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 1,10 km. Tuyến đường có điểm đầu ở chân cầu Đồng Điền, sau đó kết thúc ở đoạn cách đó khoảng 1,10 km về phía đông.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 2.

Đường nối QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 1,10 km trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 3.

Đường nối QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 1,10 km trên bản đồ Google vệ tinh.

5. Đường nối từ DT 51 C tới đoạn Duy quán

Theo quy hoạch, đường này có chiều dài khoảng 225 m. Tuyến đường có điểm đầu ở DT 651C, điểm cuối ở đoạn Duy quán.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 4.

Đường nối từ DT 51 C tới đoạn Duy quán trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 5.

Đường nối từ DT 51 C tới đoạn Duy quán trên bản đồ Google vệ tinh.

6. Đường nối đường Nguyễn Huệ tới đoạn Cơ sở trần hương cô Liên

Đoạn đường này có chiều dài khoảng 290 m. Tuyến đường có điểm đầu ở đoạn Phương Hoàng Hotel, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 290 m về phía bắc.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 6.

Đường nối đường Nguyễn Huệ tới đoạn Cơ sở trần hương cô Liên trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 7.

Đường nối đường Nguyễn Huệ tới đoạn Cơ sở trần hương cô Liên trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hòa)

Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa TẠI ĐÂY