Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 3) - Ảnh 1.

Xã Vạn Phước thuộc huyện Vạn Ninh, phía đông giáp xã Vạn Bình; phía tây giáp xã Vạn Lương; phía nam giáp thị trấn Vạn Giã; phía bắc giáp tỉnh Phú Yên.

7. Đường nối đường Nguyễn Huệ tới đoạn cách đó khoảng 445 m

Xem ngay: Đường sẽ mở ở tỉnh Khánh Hòa

Tuyến đường này có điểm đầu nằm trên đường Nguyễn Huệ; điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 445 m về phía đông.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 3) - Ảnh 2.

Đường nối đường Nguyễn Huệ tới đoạn cách đó khoảng 445 m trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 3) - Ảnh 3.

Đường nối đường Nguyễn Huệ tới đoạn cách đó khoảng 445 m trên bản đồ Google vệ tinh.

8. Đường nối đường Hai Tháng Chín tới đoạn gần cơ sở dạy thêm Ánh Dương

Theo quy hoạch, tuyến đường này có chiều dài khoảng 290 m. Điểm đầu nằm ở đường Hai Tháng Chín, điểm cuối ở đoạn gần cơ sở dạy thêm Ánh Dương.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 3) - Ảnh 4.

Đường nối đường Hai Tháng Chín tới đoạn gần cơ sở dạy thêm Ánh Dương trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 3) - Ảnh 5.

Đường nối đường Hai Tháng Chín tới đoạn gần cơ sở dạy thêm Ánh Dương trên bản đồ Google vệ tinh.

9. Đường nối đường số 2 sẽ mở tới bờ sông Tu Bông

Đoạn đường này có chiều dài khoảng 350 m. Điểm đầu nằm trên đường số 2 nói trên và điểm cuối nằm ở đoạn gần bờ sông Tu Bông.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 3) - Ảnh 6.

Đường nối đường số 2 sẽ mở tới bờ sông Tu Bông trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 3) - Ảnh 7.

Đường nối đường số 2 sẽ mở tới bờ sông Tu Bông trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hòa)

Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa TẠI ĐÂY