Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xuân Sơn, huyện Châu ĐỨc, Bà Rịa - Vũng Tàu đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 2) - Ảnh 1.

Xã Xuân Sơn là một trong những xã thuộc huyện Châu Đức. Xã có diện tích khoảng 17,11 km². Vị trí địa lý của xã Xuân Sơn như sau: Phía đông giáp xã Sơn Bình; Phía tây giáp xã Bình Trung; Phía nam giáp các xã Suối Rao và Đá Bạc; Phía bắc giáp các xã Quảng Thành và Sơn Bình.

4. Dự án đường vào khu NNCNC Xuân Sơn

Đường này sẽ được mở trong tương lai gần ở xã Xuân Sơn, có chiều dài khoảng 1,5 k. Điểm đầu nằm trên địa giới phía tây của xã. Điểm cuối nằm trên đường Xuân Sơn - Đá Bạc (gần The Tropic House).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 2) - Ảnh 2.

Dự án đường vào khu NNCNC Xuân Sơn theo quy hoạch ở xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Châu Đức.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 2) - Ảnh 3.

Dự án đường vào khu NNCNC Xuân Sơn trên bản đồ Google vệ tinh.

5. Đường đi qua trại heo Xuân Tánh

Theo quy hoạch, đường đi qua trại heo Xuân Tánh  sẽ được mở trong thời gian tới, có chiều dài vào khoảng 2,9 km. Điểm đầu nằm trên địa giới phía tây của xã (gần trại heo Xuân Tánh). Điểm cuối nằm trên đường Xuân Sơn - Đá Bạc (gần nhà thờ Xuân Trường).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 2) - Ảnh 4.

Đường đi qua trại heo Xuân Tánh theo quy hoạch ở xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Châu Đức.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 2) - Ảnh 5.

Đường đi qua trại heo Xuân Tánh trên bản đồ Google vệ tinh.

6. Đường đi qua chợ Xuân Sơn

Đường này sẽ được mở trong tương lai gần ở xã Xuân Sơn, có chiều dài khoảng 2,9 km. Điểm đầu nằm trên đường Ngĩa Giao - Hòa Bình (gần ngân hàng NN & PT NT Sơn Bình - Agribank). Điểm cuối nằm trên đường Xuân Sơn - Đá Bạc (gần UBND xã Xuân Sơn).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 2) - Ảnh 6.

Đường đi qua chợ Xuân Sơn theo quy hoạch ở xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Châu Đức.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 2) - Ảnh 7.

Đường đi qua chợ Xuân Sơn trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Xem thêm: Dự thảo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu TẠI ĐÂY