Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, Hà Nội

Những tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Xem thêm: Đường sẽ mở theo quy hoạch Hà Nội mới nhất

 Xã Yên Thường nằm ở phía bắc của huyện Gia Lâm, là vùng đất cổ ven sông Hồng, có diện tích đất tự nhiên 853 ha, trong đó đất canh tác là 556 ha; dân số hiện có trên 16.000 người sinh sống tại 10 thôn. (Ảnh: Google).

1. Đường nối Trường THCS Yên Thường với sông Thiên Đức

Xã có thể mở một đường nối Trường THCS Yên Thường với sông Thiên Đức với chiều dài khoảng 1,8 km. 

Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Yên Thường theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Gia Lâm đến năm 2030. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

 Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Yên Thường. (Nguồn ảnh: Google).

2. Đường song song với đường Đặng Phúc Thông

Đường song song với đường Đặng Phúc Thông có chiều dài khoảng 600 m. Đoạn đường có điểm đầu ở đường Yên Thường và kết thúc ở đường CT07.

 Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Yên Thường theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Gia Lâm đến năm 2030. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

  Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Yên Thường. (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Gia Lâm đến năm 2030. Bản đồ này do UBND huyện Gia Lâm lập và trình UBND TP Hà Nội xem xét phê duyệt vào cuối năm 2021).