Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội (phần 1)

Nhiều tuyến đường sẽ mở xung quanh dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội (Đông Anh, Hà Nội) đáng chú ý.

1. Tuyến đường từ đê tả sông Hồng qua Hoàng Sa

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội đáng chú ý có tuyến đường từ đê tả sông Hồng qua Hoàng Sa đến gần đoạn Nhà máy bê tông Amaccao. Đây là tuyến đường chạy song song với đường Phương Trạch, Vân Trì.

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội (phần 1) - Ảnh 1.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội (phần 1) - Ảnh 2.

Tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch có điểm đầu ở đường đê tả sông Hồng. Tuyến chạy song song với đường Võ Nguyên Giáp.

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội (phần 1) - Ảnh 3.

Đoạn tuyến từ đê tả sông Hồng đến đường Hoàng Sa.

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội (phần 1) - Ảnh 4.

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội (phần 1) - Ảnh 5.

Tuyến đường này chạy song song với đường Vân Trì, kết thúc ở khu vực cánh đồng gần Nhà máy bê tông Amaccao.

2. Tuyến đường từ Vân Trì đến Võ Nguyên Giáp

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội đáng chú ý có tuyến đường từ Vân Trì đến Võ Nguyên Giáp. Tuyến đường này tiếp giáp với đoạn cuối của đường mục 1 ở gần Nhà máy bê tông Amaccao.

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội (phần 1) - Ảnh 6.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch quanh Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội (phần 1) - Ảnh 7.

Tuyến đường sẽ mở trên thực tế kéo dài từ QL23 đến đường Hoàng Sa. Trong ảnh là đoạn qua đường Vân Trì.

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội (phần 1) - Ảnh 8.

Tuyến kết thúc ở đường Hoàng Sa đoạn cầu sông Thiếp.

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội (phần 1) - Ảnh 9.

Toàn cảnh đoạn tuyến sẽ mở theo quy hoạch xung quanh Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội.

3. Tuyến đường chạy song song với đường Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp và đê tả sông Hồng

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh đáng chú ý có tuyến đường chạy song song với đường Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp và đê tả sông Hồng dài khoảng 3 km.

Tuyến đường này có điểm đầu ở đoạn gần đường Phương Trạch (đoạn giữa đường Hoàng Sa và đường 6). Tuyến chạy song song với đường Hoàng Sa đến nút giao đường Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp.

Từ nút giao trên, tuyến tiếp tục chạy song song đường Võ Nguyên Giáp đến nút giao đường Võ Nguyên Giáp - đường đê tả sông Hồng. Tuyến chạy song song với đường đê và kết thúc ở đường mục 1.

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội (phần 1) - Ảnh 10.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội (phần 1) - Ảnh 11.

Tuyến đường có điểm đầu ở khu vực trạm trộn bê tông gần đường Phương Trạch. Tuyến chạy song song với đường Hoàng Sa.

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội (phần 1) - Ảnh 12.

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội (phần 1) - Ảnh 13.

Tuyến đường này đi đến nút giao Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp, rẽ hướng về cầu Nhật Tân.

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội (phần 1) - Ảnh 14.

Theo quy hoạch, tuyến đi qua khu vực UBND xã Vĩnh Ngọc.

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội (phần 1) - Ảnh 15.

Và kết thúc đoạn cuối ngõ 191 Phương Trạch.