Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội (phần 3)

Nhiều tuyến đường sẽ mở xung quanh dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội (Đông Anh, Hà Nội) đáng chú ý.

7.  Đường từ Võ Nguyên Giáp qua Vân Trì (chùa Sùng Phúc)

Đường sẽ mở theo quy hoạch quanh dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội đáng chú ý có tuyến đường từ Võ Nguyên Giáp qua Vân Trì đoạn chùa Sùng Phúc. Tuyến cũng đi trùng với một phần của ngõ 327 Vân Trì.

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội (phần 3) - Ảnh 1.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội (phần 3) - Ảnh 2.

Tuyến đường có điểm đầu ở đường Võ Nguyễn Giáp, đi trùng với một phần ngõ 327 Vân Trì.

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội (phần 3) - Ảnh 3.

Tuyến đường đi qua khu vực chùa Sùng Phúc.

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội (phần 3) - Ảnh 4.

Đây là tuyến đường hướng từ Võ Nguyên Giáp qua đầm Vân Trì sang Kim Nỗ.

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội (phần 3) - Ảnh 5.

Tuyến đường nhìn từ đường Võ Nguyên Giáp.

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội (phần 3) - Ảnh 6.

Đoạn bắt đầu từ đường gom Võ Nguyên Giáp.

8. Tuyến đường nối Võ Nguyên Giáp - Vân Trì, đi trùng ngõ 403 Vân Trì

Đường sẽ mở theo quy hoạch quanh Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội đáng chú ý có tuyến đường nối Võ Nguyên Giáp - Vân Trì, đi trùng với một phần của ngõ 403 Vân Trì.

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội (phần 3) - Ảnh 7.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội (phần 3) - Ảnh 8.

Tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch quanh Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội có điểm đầu ở đường gom Võ Nguyên Giáp. Tuyến đi trùng với ngõ 403 Vân Trì.

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội (phần 3) - Ảnh 9.

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội (phần 3) - Ảnh 10.

Tuyến đi qua sân bóng đối diện ngõ 403.

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội (phần 3) - Ảnh 11.

Toàn cảnh tuyến đường nhìn từ đường Võ Nguyên Giáp. Tuyến kết thúc khi tiếp giáp với đường nối QL23 với Vân Trì.

9. Tuyến đường nối mục 4 với QL23

Đường sẽ mở theo quy hoạch quanh Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội đáng chú ý có tuyến đường nối mục 4 với QL23, từ Lễ Pháp, Tiên Dương đến Cổ Dương, Tiên Dương.

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội (phần 3) - Ảnh 12.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội (phần 3) - Ảnh 13.

Tuyến đường sẽ mở kết nối đường ở mục 4, bên hông thôn Lễ Pháp, xã Tiên Dương.

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội (phần 3) - Ảnh 14.

Tuyến đường này trên thực tế có một đoạn đã xây dựng.

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội (phần 3) - Ảnh 15.

Tuyến đi qua nhiều thôn của xã Tiên Dương.

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội (phần 3) - Ảnh 16.

Tuyến kết thúc ở QL23 đoạn nối vào đường đôi đi qua trường Mầm non Tiên Dương.