Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội (phần 2)

Nhiều tuyến đường sẽ mở xung quanh dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội (Đông Anh, Hà Nội) đáng chú ý.

4. Tuyến đường nối Võ Nguyên Giáp - QL3

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội đáng chú ý có tuyến đường nối Võ Nguyên Giáp với QL3 (từ Lễ Pháp, Tiên Dương đến cầu Đôi trên QL3). 

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội (phần 2) - Ảnh 1.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch quanh dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội (phần 2) - Ảnh 2.

Tuyến đường có điểm đầu ở đường Võ Nguyễn Giáp, gần với lối vào thôn Lễ Pháp, Tiên Dương, Đông Anh.

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội (phần 2) - Ảnh 3.

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội (phần 2) - Ảnh 4.

Tuyến đường này đi qua đoạn giữa sông và thôn Lễ Pháp.

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội (phần 2) - Ảnh 5.

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội (phần 2) - Ảnh 6.

Tuyến đường thúc ở QL3 sau khi đi qua đoạn sân Tenis của khách sạn Hà Anh.

5. Tuyến đường từ mục 4 đến đường Trường Sa

Đường sẽ mở theo quy hoạch quanh dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội đáng chú ý có tuyến đường từ mục 4 đến đường Trường Sa (từ thôn Lễ Pháp). Tuyến đường quy hoạch này sẽ kéo dài đến QL23.

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội (phần 2) - Ảnh 7.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch quanh dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội (phần 2) - Ảnh 8.

Tuyến đường có điểm đầu ở đường Trường Sa, đoạn cách nút giao với đường võ Nguyên Giáp khoảng 700 m.

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội (phần 2) - Ảnh 9.

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội (phần 2) - Ảnh 10.

Tuyến đi qua bên hông thôn Lễ Pháp hướng về thôn Tiên Kha.

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội (phần 2) - Ảnh 11.

Toàn cảnh tuyến đường nhìn từ đường 6.

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội (phần 2) - Ảnh 12.

Tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch.

6. Tuyến nối đường Vân Trì với Võ Nguyên Giáp

Đường sẽ mở theo quy hoạch quanh dự án Thành phố Thông minh đáng chú ý có tuyến đường nối đường Vân Trì với Võ Nguyên Giáp (đoạn từ nhà máy bê tông Amaccao đến hồ câu Hảo Lớ trên đường Võ Nguyên Giáp).

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội (phần 2) - Ảnh 13.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội (phần 2) - Ảnh 14.

Tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.