Flamingo tài trợ quy hoạch Khu đô thị mới hồ Tây 226 ha tại Lâm Đồng

Khu đô thị mới hồ Tây, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng có diện tích nghiên cứu quy hoạch gần 226 ha.

 Hồ Tây nhìn từ trên cao. (Ảnh: dilinh.com.vn).

UBND huyện Di Linh vừa chấp thuận chủ trương cho CTCP Flamingo Holding Group thực hiện tài trợ kinh phí lập quy hoạch chi tiết xây dựng, tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới hồ Tây, thị trấn Di Linh như đề xuất của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Di Linh.

Phạm vi, quy mô khảo sát, nghiên cứu lập quy hoạch thuộc khu vực hồ Tây với diện tích khoảng 226 ha, thuộc địa bàn thị trấn Di Linh, huyện Di Linh.

Khu vực hồ Tây chụp từ bản đồ Google Maps.

Flamingo Holding Group có trách nhiệm chịu mọi chi phí, rủi ro trong quá trình nghiên cứu, khảo sát, lập đồ án quy hoạch chi tiết, không yêu cầu bồi hoàn kinh phí và không gắn với bất cứ điều kiện nào. 

UBND huyện Di Linh yêu cầu công ty chuyển nộp kinh phí tài trợ quy hoạch khái toán là khoảng 3,8 tỷ đồng vào Kho bạc Nhà nước Di Linh. 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng chịu trách nhiệm tổ chức việc lựa chọn đơn vị tư vấn đảm bảo năng lực, kinh nghiệm theo đúng quy định. Đồng thời triển khai thực hiện đồ án quy hoạch đảm bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu và quy định hiện hành của pháp luật.

Phòng Tài chính - Kế hoạch được giao theo dõi, quản lý nguồn kinh phí tài trợ lập quy hoạch và tham mưu cho UBND huyện phân bổ kinh phí để thực hiện quy hoạch từ nguồn kinh phí tài trợ.

Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp bất động sản như Sacom Tuyền Lâm, Sun Group, T&T, Đại Quang Minh, Tân Hoàng Minh, CTCP Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nam Hà Nội, CTCP Đầu tư Phát triển Nam Miền Trung Lâm Đồng,... có đề nghị tài trợ quy hoạch các dự án tại Lâm Đồng.

Từng đề xuất nghiên cứu ba dự án lớn tại Lâm Đồng

Dự án nói trên không phải là dự án đầu tiên mà Flamingo Holding Group đề xuất nghiên cứu tại Lâm Đồng. 

Vào cuối năm 2021, doanh nghiệp từng đề xuất nghiên cứu ba dự án khu đô thị, nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh này.  

Cụ thể, Flamingo đề xuất nghiên cứu, khảo sát và tài trợ kinh phí lập quy hoạch chi tiết "Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp hồ Tuyền Lâm" tại Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm. 

Về dự án này, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết khu vực 86 ha mà doanh nghiệp đề xuất nghiên cứu, khảo sát và tài trợ kinh phí lập quy hoạch chi tiết "Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp hồ Tuyền Lâm" có vị trí thuộc quy hoạch phân khu chức năng du lịch sinh thái (tiếp giáp với phân khu chức năng số 3-0) theo đồ án quy hoạch chung Khu du lịch hồ Tuyền Lâm (phê duyệt vào tháng 9/2016 của UBND tỉnh) và chưa xác định cụ thể tỷ lệ tác động cho phép đối với khu vực này nên không đủ cơ sở để tiến hành nghiên cứu, khảo sát và tài trợ kinh phí lập đồ án quy hoạch chi tiết.

Sau khi đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Khu du lịch hồ Tuyền Lâm được phê duyệt, sẽ xem xét việc triển khai lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch và thu hút đầu tư tại khu vực trên theo quy định. 

UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận chủ trương điều chỉnh đồ án quy hoạch chung Khu du lịch hồ Tuyền Lâm đã được phê duyệt tại quyết định vào ngày 7/9/2016 của UBND tỉnh. 

Còn đối với đề xuất của Flamigo về việc nghiên cứu, khảo sát và tài trợ kinh phí lập quy hoạch chi tiết "Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp hồ Đankia – Suối Vàng"Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cũng đề nghị UBND tỉnh không xem xét, do trùng lắp phạm vi, ranh giới với đồ án quy hoạch phân khu Khu du lịch Đankia – Suối Vàng mà UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương cho đơn vị khác nghiên cứu, khảo sát và tài trợ kinh phí lập quy hoạch. 

Theo Sở Xây dựng, khu vực 316 ha mà Flamingo đề xuất nghiên cứu, khảo sát và tài trợ kinh phí lập quy hoạch chi tiết "Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp hồ Đankia – Suối Vàng" có vị trí thuộc đồ án quy hoạch phân khu Khu du lịch Đankia – Suối Vàng. Khu vực này đã được UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương cho CTCP Golden Stream nghiên cứu, khảo sát và tài trợ kinh phí lập quy hoạch. Đồ án đã được Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh thẩm định thông qua và trình lấy ý kiến Bộ Xây dựng trước khi phê duyệt. 

Đối với dự án ‘’Khu dân cư đô thị, thương mại, dịch vụ du lịch khu vực hồ Tây" tại thị trấn Di Linh, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng thống nhất đề nghị UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cho Công ty Flamingo nghiên cứu, khảo sát và tài trợ kinh phí lập quy hoạch chi tiết. Trong đó lưu ý, doanh nghiệp phải chịu mọi chi phí, rủi ro trong quá trình nghiên cứu, khảo sát và lập đồ án quy hoạch; không yêu cầu bồi hoàn kinh phí và không gắn với bất cứ điều kiện nào. 

Cùng với đó, sau khi đồ án được tổ chức thẩm định, phê duyệt sẽ bàn giao lại cho địa phương để quản lý quy hoạch và xây dựng theo quy định; việc thực hiện dự án đầu tư trong phạm vi quy hoạch sẽ được tỉnh Lâm Đồng xem xét, kêu gọi đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành.

chọn
Hình ảnh KCN Sạch rộng gần 145 ha đang xây dựng ở huyện Ân Thi và Khoái Châu, Hưng Yên
Khu công nghiệp Sạch tỉnh Hưng Yên có quy mô 143,08 ha, tổng vốn đầu tư 1.788,59 tỷ đồng, hoạt động đến năm 2071 tại xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu và xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.