FLC triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường, công bố kết quả tái cơ cấu

Thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp là ngày 1/12, công ty chưa công bố thời gian họp cụ thể.

CTCP Tập đoàn FLC (mã chứng khoán: FLC) vừa công bố thông tin về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023. Thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp là ngày 1/12, công ty chưa công bố thời gian họp cụ thể.

Nội dung cuộc họp sẽ là báo cáo của Hội đồng quản trị công ty về kết quả tái cơ cấu Tập đoàn FLC và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024. Công ty chưa công bố các tài liệu họp chi tiết. 

Trước đó, vào tháng 3 đầu năm nay, FLC đã tổ chức thành công một kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 với 279 cổ đông tham dự. Khi đó, FLC đã thông qua chủ trương tái cơ cấu toàn diện; đồng thời thay mới nhân sự cấp cao; sửa đổi điều lệ công ty, quy chế nội bộ về quản trị công ty và quy chế hoạt động của HĐQT; cũng như kế hoạch đưa cổ phiếu FLC giao dịch trên hệ thống Upcom. 

Trong đó, đối với kế hoạch tái cơ cấu, FLC cho biết sẽ thực hiện tái cơ cấu tài chính, tái cơ cấu các khoản vay, tái cơ cấu nhân sự, tái cơ cấu các hoạt động đầu tư, kinh doanh… với nhiều nhóm giải pháp được thông qua gồm tái cấu trúc nguồn vốn, sử dụng tài sản để xử lý các khoản vay; chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ  dự án, liên doanh/liên kết với các đối tác để đầu tư, triển khai dự án; tinh giản bộ máy, xử lý nợ xấu, giải quyết sạch về công nợ,...

Hiện, cổ phiếu FLC vẫn nằm trong diện hạn chế giao dịch do công ty tiếp tục chậm công bố các báo cáo tài chính theo quy định. Giải trình về vấn đề này, FLC cho biết, hiện các báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của công ty chưa được phát hành do FLC và đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY chưa đạt được sự đồng thuận hai bên về ý kiến kiểm toán báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021. 

Do đó, FLC chưa thể phát hành các báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, năm 2022, quý I/2023, quý II/2023 và bán niên 2023 đã soát xét. 

Hiện, công ty vẫn đang phối hợp cùng đơn vị kiểm toán thực hiện các thủ tục bổ sung làm cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán phù hợp và công bố thông tin theo quy định. 

Cũng do chậm công bố các báo cáo tài chính nói trên, ngày 3/10, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với FLC, với mức phạt tiền 92,5 triệu đồng.  

Tag:
chọn
Toàn cảnh phương án quy hoạch cảng hàng không tại Đồng bằng sông Hồng
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố Hồ sơ Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để trình thẩm định, trong đó có định hướng phát triển hàng không trên địa bàn vùng.