Gỗ An Cường vượt 12% kế hoạch lợi nhuận, tiền và tương đương tiền tăng gấp 3 lần đầu năm

Năm 2022, Gỗ An Cường ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng 36%, đạt 615,6 tỷ đồng, tương đương vượt 12% kế hoạch lợi nhuận năm. Tại thời điểm cuối năm 2022, tiền và tương đương tiền của công ty cũng tăng gấp 3 lần đầu năm.

CTCP Gỗ An Cường (mã chứng khoán: ACG) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2022 với doanh thu thuần 1.384 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2021. Biên lợi nhuận gộp của công ty tăng, lợi nhuận gộp tăng 47%, đạt 430,2 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu tài chính của công ty cũng tăng 34%, đạt 50 tỷ đồng, chủ yếu do tăng khoản lãi tiền gửi (đạt gần 22 tỷ đồng) và lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái đã thực hiện (đạt 13,6 tỷ đồng). Cùng với đó, Gỗ An Cường cũng ghi nhận thêm khoản lãi 8 tỷ từ công ty liên kết.

Mặc khác, các chi phí trong kỳ của công ty lần lượt tăng cao, cụ thể, chi phí tài chính tăng 340% (đạt 26,4 tỷ đồng), chi phí bán hàng tăng 71% (đạt 184,8 tỷ đồng) và chi phí quản lý tăng 147% (đạt 67,8 tỷ đồng).

Kết quả, Gỗ An Cường báo lãi sau thuế quý IV đạt 170,6 tỷ đồng, tăng 10%.

 KQKD năm 2022 của Gỗ An Cường. (Nguồn: Trương Nhi tổng hợp từ BCTC doanh nghiệp).

Theo Gỗ An Cường giải trình, mức lãi trên do doanh nghiệp đã điều chỉnh chiến lược bán hàng đẩy mạnh mở rộng chuỗi phân phối, hướng đến nhu cầu của người tiêu dùng trên cả nước và xuất khẩu giúp doanh thu tăng trưởng so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, công ty cũng tiếp tục thực hiện các giải pháp tối ưu hóa hoạt động sản xuất.

Lũy kế năm 2022, Gỗ An Cường đạt doanh thu thuần 4.475 tỷ đồng, tăng 36%, lợi nhuận sau thuế tăng 36%, đạt 615,6 tỷ đồng.

Năm 2022, công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 4.212 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 550 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả trên, công ty đã vượt 6% kế hoạch doanh thu và 12% kế hoạch lợi nhuận.

Tính đến ngày 31/12/2022, quy mô tổng tài sản của Gỗ An Cường đạt 5.467 tỷ đồng, tăng gần 10% so với đầu năm, trong đó, tiền và tương đương tiền tăng 291%, đạt 387,9 tỷ đồng nhờ ghi nhận thêm 317 tỷ đồng từ các khoản tiền gửi có kỳ hạn gốc dưới 3 tháng tại các ngân hàng thương mại. Công ty cũng có 1.205 tỷ đồng tiền gửi để đầu tư tài chính ngắn hạn, qua đó tổng lượng tiền của công ty đạt 1.593 tỷ đồng.

Hàng tồn kho của Gỗ An Cường tăng nhẹ 6%, đạt 1.467 tỷ đồng, phần lớn là nguyên vật liệu (698,5 tỷ đồng), thành phẩm (264 tỷ đồng), chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (254 tỷ đồng)… 

Tại ngày 31/12/2022, công ty ghi nhận tổng nợ phải trả đạt 1.555 tỷ đồng, tăng 29% so với đầu năm, chủ yếu là tăng khoản vay tài chính ngắn hạn, đạt 814 tỷ đồng. 

chọn
Quảng Ninh quy hoạch ba đường sắt đô thị, tuyến Hạ Long - Vân Đồn chủ yếu đi ven biển
Có ba tuyến đường sắt đô thị được quy hoạch mới ở Quảng Ninh với tổng chiều dài hơn 293 km; trong đó tuyến Hạ Long - Vân Đồn chủ yếu đi ven biển, đoạn cuối qua sân bay Vân Đồn.