Hà Giang đấu giá 12 thửa đất ở đô thị tại huyện Hoàng Su Phì, khởi điểm từ 644,93 triệu đồng/thửa

12 thửa đất ở đô thị tại tổ 5, thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang, có diện tích từ 71,5 m2/thửa đến 90 m2/thửa.

Công ty đấu giá hợp danh 2E HHT Việt Nam vừa ra thông báo đấu giá tài sản của UBND huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.

Cụ thể là quyền sử dụng đất ở đô thị đối với 12 thửa đất tại tổ 5, thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang. Diện tích các thửa đất từ 71,5 đến 90 m²/thửa.

12 thửa đất có mức giá khởi điểm từ 644,93 triệu đồng đến 811,8 triệu đồng/thửa. 

 Thông tin 12 thửa đất mang ra đấu giá. (Ảnh chụp màn hình).          

Về hình thức và phương thức đấu giá, đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

Thời gian bán hồ sơ từ 8h ngày 3/10 đến 16h ngày 21/10.

Khách hàng xem thực địa từ 8h ngày 13/10 đến 16h ngày 14/10 tại nơi có thửa đất đấu giá.

Thời gian nộp hồ sơ tham gia đấu giá từ 8h ngày 3/10 đến 16h ngày 21/10.

Thời gian nộp tiền đặt trước từ 8h ngày 19/10 đến 16h ngày 21/10.

Buổi công bố giá được tổ chức vào 14h ngày 24/10 tại hội trường tầng II phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.

Địa điểm tham khảo hồ sơ, bán và nộp hồ sơ tham dự đấu giá tại văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh 2E HHT Việt Nam, địa chỉ số 70 phố An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, TP Hà Nội, điện thoại 024 66604605 – 03 66778898 – 0975881368; hoặc tại Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang, địa chỉ tổ 2, thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang, điện thoại 0219 3831107.

chọn