Hà Nội được dùng 5.000 tỷ đồng từ nguồn cải cách tiền lương còn dư để đầu tư dự án

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đồng ý cho phép 4 địa phương được sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư năm 2020 để đầu tư các dự án đầu tư phát triển theo quy định của pháp luật.

Các dự án tại 4 địa phương gồm: Thành phố Hà Nội 5.000 tỷ đồng, tỉnh Quảng Ninh 2.950 tỷ đồng, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 3.180 tỷ đồng, tỉnh Bình Dương 4.000 tỷ đồng.

Nguồn cải cách tiền lương còn lại, các địa phương dành để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định và thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Các địa phương khác (không có văn bản đề nghị hoặc không có nguồn cải cách tiền lương còn dư để chi đầu tư phát triển) dành nguồn để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định, không sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để đầu tư phát triển.

Việc quản lý, sử dụng số kinh phí trên được thực hiện theo đúng quy định của Luật đầu tư công, bảo đảm công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả.

chọn