Hà Nội: Gần 6.400 tỷ đồng nợ thuế, phí liên quan đến bất động sản

Trong 6.400 tỷ đồng nợ thuế của các đơn vị mà Cục thuế TP Hà Nội công bố, có gần 640 tỷ đồng nợ khó thu.

Cục thuế TP Hà Nội vừa công khai danh sách hơn 2.000 đơn vị đang nợ tổng số thuế phí, nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất là 6.387,5 tỷ đồng. Trong đó, số thuế nợ có khả năng thu là 5.749 tỷ đồng và 638,5 tỷ đồng thuế nợ khó thu.

Đáng chú ý, CTCP Sông Đà - Thăng Long (Mã: STL) hiện là doanh nghiệp nợ thuế phí và nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất nhiều nhất, giá trị cụ thể gần 385 tỷ đồng. 

Kế đến, CTCP Lilama Hà Nội cũng nợ thuế phí tới 138 tỷ đồng và nợ nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất 78,4 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp đang nợ thuế trên trăm tỷ như Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy (178 tỷ đồng); CTCP Xuất nhập khẩu Tạp phẩm (103 tỷ đồng); CTCP Sản xuất và Thương mại Đại Thanh (145,5 tỷ đồng).

Một số đơn vị khác nợ nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất như CTCP Quốc tế CT Việt Nam (150 tỷ đồng); Công ty TNHH Xây dựng công trình Hoàng Hà (144 tỷ đồng); Công ty TNHH Đá quý Thế giới (142 tỷ đồng); CTCP Đầu tư và Xuất nhập khẩu Mỹ Sơn (117 tỷ đồng).

Nhiều doanh nghiệp giao dịch trên thị trường chứng khoán như CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang (mã: LGL) nợ thuế 53 tỷ đồng; CTCP Xây dựng hạ tầng Sông Đà (mã: SDH) nợ 46 tỷ đồng; CTCP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (mã: MCG) nợ 32 tỷ đồng; Chi nhánh số 1 Tổng công ty Licogi - CTCP (mã: LIC) nợ thuế phí, nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất 33,5 tỷ đồng.

chọn
[Infographic] Những điểm mới của Luật Kinh doanh bất động  sản (sửa đổi)
Sáng 28/11, với tỷ lệ số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành chiếm 94,13%, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), có hiệu lực từ ngày 1/1/2025.