Hà Nội: Hoàn thành kiểm định tất cả chung cư cũ trước quý IV/2023

Hà Nội sẽ ưu tiên cải tạo, xây dựng lại 6 khu chung cư có tính khả thi cao như Kim Liên, Trung Tự, Khương Thượng, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Nam, Nghĩa Tân và 4 khu có nhà nguy hiểm cấp D gồm Giảng Võ, Thành Công, Ngọc Khánh, Bộ Tư pháp.

Ban Chỉ đạo cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch hành động, đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, tái định cư, chỉnh trang, tái thiết đô thị, góp phần phát triển đô thị và kinh tế đô thị toàn thành phố trong giai đoạn tới.

Kế hoạch nhằm xây dựng quy trình, giải pháp và chính sách hiệu quả, đồng bộ chính sách, pháp luật về nhà ở, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, đất đai, đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, tái định cư.

Theo đó, Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành công tác kiểm định tất cả chung cư cũ trên địa bàn trước quý IV/2023; kế hoạch nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ hoàn thành trước quý IV/2023; kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố đợt 1, tập trung di dời các hộ dân và khẩn trương xây dựng lại các chung cư cũ nguy hiểm cấp D; phấn đấu cải tạo, xây dựng lại 2-3 khu chung cư cũ trong giai đoạn 2021-2025.

Dự kiến trong quý III năm nay nghiên cứu xây dựng, ban hành quy định về cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ thuộc thẩm quyền của thành phố, trong đó có các tiêu chí để lựa chọn chủ đầu tư, hệ số bồi thường K và các cơ chế, chính sách cụ thể.

Theo Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2030 mà HĐND Hà Nội thông qua hôm nay (8/7), có 10 khu chung cư cũ trên địa bàn sẽ được cải tạo, xây dựng lại. Trong số này có 6 khu có tính khả thi cao là Kim Liên, Trung Tự, Khương Thượng, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Nam, Nghĩa Tân và 4 khu có nhà nguy hiểm cấp D gồm Giảng Võ; Thành Công: Ngọc Khánh; Bộ Tư pháp.

 Một khu chung cư cũ tại phường Giảng Võ. (Ảnh: Hồng Quân).

Thống kê cho thấy đến năm 2020, Hà Nội có khoảng 1.579 nhà chung cư cũ, bao gồm 1.273 nhà thuộc 76 khu chung cư (gồm 34 khu có diện tích đất từ 2 ha trở lên và 42 khu có diện tích đất dưới 2 ha) và 306 chung cư cũ độc lập, được xây dựng từ năm 1960-1994 và trước năm 1954.

Qua nhiều thập kỷ, hầu hết chung cư cũ đã hết niên hạn sử dụng, bộc lộ nhiều hạn chế trong việc quản lý, vận hành và khai thác sử dụng.

Qua ra soát, hiện thành phố có 42 chung cư mức 1; 1.449 chung cư mức 2; 88 chung cư mức 3 và 25 nhà còn lại đã được cải tạo, sửa chữa bảo đảm an toàn cho người sử dụng.

Hà Nội đã tổ chức kiểm định 401 chung cư (gồm cấp B có 148 chung cư; cấp C có 245 chung cư, cấp D có 8 chung cư, trong đó có hai nhà cấp D đã hoàn thành cải tạo, xây dựng lại và đưa vào sử dụng là C1 Thành Công và B6 Giảng Võ).

UBND TP Hà Nội cho biết trong giai đoạn 2021 - 2025 sẽ bố trí nguồn vốn ngân sách dự kiến khoảng 500 tỷ đồng để tổng rà soát, khảo sát, kiểm định chung cư cũ, ưu tiên kiểm định trước đối với chung cư cũ nguy hiểm, có nguy cơ sụp đổ, chung cư hư hỏng nặng (cấp độ D và C cận D). 

chọn