Hà Nội rà soát nhà đầu tư kém năng lực, thu hồi các dự án chậm triển khai

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh việc hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc, song cần rà soát các nhà đầu tư kém năng lực, cố tình không triển khai dự án để kiên quyết thu hồi và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Ý kiến trên được nêu tại kết luận nội dung thứ nhất phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp thứ 7 HĐND TP Hà Nội về các dự án chậm triển khai, diễn ra hôm nay (7/7).

Sau phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 3, trên cơ sở kết luận của chủ tọa, UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo các giải pháp, ban hành văn bản, kế hoạch triển khai thực hiện; giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, quận huyện để triển khai và đã đạt một số kết quả. UBND thành phố cũng chỉ đạo tiến hành thanh tra, kiểm tra các dự án chậm triển khai và công khai các dự án vi phạm Luật Đất đai. 

Tuy nhiên, việc triển khai các dự án đã trao chủ trương đầu tư tại các hội nghị xúc tiến đầu tư còn chậm, công tác tiếp tục thu hút nhà đầu tư chưa đạt hiệu quả cao, các dự án đầu tư công, trong đó nhiều dự án trọng điểm, dân sinh còn gây bức xức.

Các dự án vốn ngoài ngân sách còn nhiều vướng mắc, việc tiếp tục triển khai chưa rõ nét, một số dự án bộc lộ thiếu tính khả thi trong triển khai...

Hà Nội sẽ rà soát các nhà đầu tư kém năng lực, cố tình không triển khai dự án để thu hồi. (Ảnh minh họa: Huy Hoàng).

Để xảy ra các hạn chế trên, theo ông Tuấn, bên cạnh các nguyên nhân khách quan, còn nguyên nhân chủ quan là các cơ quan quản lý nhà nước chưa kiên quyết, kịp thời, chưa làm hết trách nhiệm trong tháo gỡ khó khăn vướng mắc của các dự án; chưa quyết liệt trong xử lý vi phạm của các nhà đầu tư.

Trên cơ sở phiên tái chất vấn, Chủ tọa kỳ họp đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị tập trung thanh kiểm tra các công trình, dự án thuộc diện phải rà soát, phân loại, thống kê, giao nhiệm vụ phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và lộ trình hoàn thành.

Các sở, ban ngành chịu trách nhiệm xác định mốc giới, tiến độ đối với từng công trình, dự án để tập trung tháo gỡ. Với các dự án chậm triển khai, ngoài việc hướng dẫn tháo gỡ, cần rà soát các nhà đầu tư kém năng lực, cố tình không triển khai dự án để kiên quyết thu hồi và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Xử lý nghiêm trường hợp vi phạm trật tự xây dựng 

Trả lời chất vấn, Giám đốc Sở Xây dựng Võ Nguyên Phong cho biết công tác xây dựng định mức chi phí quản lý, sửa chữa bảo trì các nhà chuyên dùng được thực hiện theo định mức Bộ Xây dựng ban hành. Riêng về xây dựng định mức chi phí quản lý vận hành, Sở đã ký hợp đồng với Viện Kinh tế của Bộ Xây dựng. Tuy nhiên, chi phí này cũng rất đa dạng. Hiện nay, Bộ Xây dựng đang triển khai xây dựng định mức này. 

Liên quan đến 357 trường hợp nhà chuyên dùng có vi phạm, Sở Xây dựng Võ Nguyên Phong cho biết năm 2019 có 801 điểm có hợp đồng và thực hiện quản lý thu tiền thuê theo đúng quy định; có 468 điểm vi phạm.

Đến nay, số các công trình có vi phạm còn 357 điểm; số các địa điểm được thu tiền là 376 điểm; tức là số công trình đã được đưa vào quản lý đã nhiều hơn. Đây là tác dụng của thành phố thực hiện thanh kiểm tra và xử lý vi phạm ở Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội.

Để triển khai khắc phục những tồn tại hạn chế ở 357 điểm này, Sở Xây dựng kế hoạch để khắc phục hạn chế. Để giải quyết triệt để, theo Giám đốc Sở Xây dựng, phải rà soát tổng thể toàn bộ quỹ nhà đối với 801 địa điểm này để lập hồ sơ dữ liệu nhà chuyên dùng và phân định từng loại vi phạm để có chế tài phù hợp. Đồng thời, xem xét lại sự bất cập của mô hình quản lý của công ty, từ đó phải xác định lại mô hình của công ty trong việc thực hiện đầu tư công, giao tài sản công cho các công ty quản lý…

chọn
ĐHĐCĐ Vinhomes: Doanh số 2024 dự kiến 90.000 - 110.000 tỷ, dự án Đông Anh và Đan Phượng đang làm thủ tục pháp lý
Năm 2024, dự kiến doanh số Vinhomes sẽ tăng trưởng so với 2023, đạt khoảng 90.000 - 110.000 tỷ đồng, chủ yếu đến từ Vinhomes Ocean Park 2, 3, dự án mới Vũ Yên và 1 - 2 dự án mới khác.