Hà Nội lập tổ công tác xây dựng Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030

Một trong những nhiệm vụ của tổ công tác là tổng hợp thông tin về quy hoạch, rà soát quỹ đất phát triển nhà ở, dự án đầu tư xây dựng nhà ở; cân đối đảm bảo phù hợp các chỉ tiêu Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045, Chương trình, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố đến năm 2030.
Hà Nội lập tổ công tác xây dựng Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030 - Ảnh 1.

Hà Nội lập Tổ công tác liên ngành thành phố xây dựng Chương trình phát triển nhà ở TP Hà Nội giai đoạn 2021 - 2030 và định hướng đến năm 2045. (Ảnh minh họa: Hạ Vũ).

Vừa qua, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn đã ký ban hành Quyết định số 498/QĐ-UBND ngày 8/2 về việc thành lập và phân công nhiệm vụ Tổ công tác liên ngành thành phố xây dựng Chương trình phát triển nhà ở TP Hà Nội giai đoạn 2021 - 2030 và định hướng đến năm 2045.

Theo quyết định, Giám đốc Sở Xây dựng TP Hà Nội Võ Nguyên Phong là Tổ trưởng Tổ công tác, thực hiện việc điều hành, phân công nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên và ký các văn bản liên quan đến hoạt động của tổ.

Tổ công tác liên ngành có nhiệm vụ phối hợp với Sở Xây dựng phân tích, đánh giá kết quả phát triển nhà ở trên địa bàn theo Chương trình phát triển nhà ở TP Hà Nội giai đoạn 2012 - 2020, từ đó xác định các tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành, Tổ công tác đề xuất các biện pháp tháo gỡ để đưa vào nội dung Chương trình phát triển nhà ở TP Hà Nội giai đoạn 2021 - 2030 và định hướng đến năm 2045.

UBND thành phố cũng giao Tổ công tác tổng hợp thông tin về quy hoạch, rà soát quỹ đất phát triển nhà ở, dự án đầu tư xây dựng nhà ở; cân đối đảm bảo phù hợp các chỉ tiêu Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045, Chương trình, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố đến năm 2030; dự báo nhu cầu và các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030 và định hướng đến năm 2045.

Bên cạnh đó, Tổ công tác liên ngành có nhiệm vụ góp ý xây dựng, hoàn thiện nội dung và dự thảo Chương trình phát triển nhà ở TP Hà Nội giai đoạn 2021 - 2030 và định hướng đến năm 2045 đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ với định hướng Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021 - 2030 và định hướng đến năm 2045, phù hợp với thực tế thành phố.

Sau khi hoàn thành, Tổ công tác sẽ phải lấy ý kiến Bộ Xây dựng, HĐND thành phố trước khi trình UBND thành phố phê duyệt.

Trước đó, ngày 29/11/2021, nhằm cụ thể hóa mục tiêu phát triển nhà ở trên địa bàn, UBND TP Hà Nội cũng đã phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, thành phố đặt chỉ tiêu tổng diện tích sàn nhà ở phát triển giai đoạn này là khoảng 44 triệu m2, diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 29,5 m2 sàn/người.

Thành phố cũng xác định cụ thể diện tích sàn nhà ở các phân khúc trong từng năm của giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố.

Để thực hiện kế hoạch, UBND thành phố dự kiến nhu cầu vốn là khoảng 437.000 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách khoảng hơn 5.800 tỷ đồng đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư, phát triển nhà ở xã hội và phục vụ công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ.

Ngoài ra, nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách thành phố khoảng 550 tỷ đồng và chi phí thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ sử dụng vốn ngân sách thành phố khoảng 1,3 tỷ đồng. UBND thành phố cũng huy động nguồn vốn xã hội hóa để thực hiện đầu tư, xây dựng nhà ở thương mại; cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, nhà ở tái định cư...

chọn
Hình ảnh đường liên kết vùng đang làm với 6 làn xe, cắt qua QL38, Vành đai 5, đến gần chùa Tam Chúc ở Hà Nam
Tuyến đường liên kết vùng, nối từ đường nối Vành đai 4 - Vành đai 5 qua QL38 đến QL21 huyện Kim Bảng, Hà Nam đang xây dựng được phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2021.