Các dự án nhà ở tại Hà Nội dự kiến hoàn thành trong 2022

Các dự án nhà ở tại Hà Nội dự kiến hoàn thành trong 2022 theo Kế hoạch phát triển nhà ở TP Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025.

Theo Quyết định số 5019/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 của UBND TP Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở TP Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025, căn cứ thực trạng nhà ở và tiến độ các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư đang triển khai, khả năng hoàn thành các dự án trong bối cảnh chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, trong năm 2022 thành phố dự kiến hoàn thành thêm khoảng 8,419 triệu m2 sàn, trong đó 241 nghìn m2 nhà ở xã hội, 152 nghìn m2 nhà tái định cư, 3,526 triệu m2 nhà ở thương mại và 4,5 triệu m2 nhà ở riêng lẻ. 

Các dự án nhà ở tại Hà Nội dự kiến hoàn thành trong 2022 - Ảnh 1.

Kế hoạch phát triển nhà ở hàng năm giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn TP Hà Nội. (Ảnh chụp màn hình).

Các dự án nhà ở tại Hà Nội dự kiến hoàn thành trong 2022 - Ảnh 2.

 

chọn