Hà Nội thúc tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, 6 tháng đầu năm mới đạt hơn 20%

Hà Nội giao chủ đầu tư các dự án lập kế hoạch giải ngân cụ thể và cam kết với thành phố kết quả giải ngân theo từng dự án, từng tháng, từng quý và chịu trách nhiệm toàn diện kết quả giải ngân các dự án, hoàn thành trước ngày 5/8 tới.

Mới đây, UBND TP Hà Nội ban hành chỉ thị về tăng cường thực hiện, giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2022.

Hà Nội cho biết đến nay, công tác triển khai thực hiện giải ngân vốn đầu tư công tại một số đơn vị chưa hiệu quả, thiếu quyết liệt, thiếu đôn đốc, một số dự án triển khai chậm, không bảo đảm tiến độ thực hiện, giá trị giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 đạt thấp.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, lũy kế giải ngân vốn đầu tư công của Hà Nội đạt 10.777 tỷ đồng, bằng 21,1% kế hoạch giao, trong đó cấp thành phố giải ngân đạt 18,3% kế hoạch và cấp huyện (gồm vốn ngân sách cấp huyện và ngân sách thành phố hỗ trợ) đạt 23,4% kế hoạch. Đây là mức giải ngân thấp, không đạt được kết quả theo yêu cầu của Chính phủ, Thành ủy, HĐND và UBND thành phố.

Ngoài ra, đối với kế hoạch vốn năm 2021 kéo dài, theo quy định sẽ chỉ được giải ngân đến hết ngày 31/12/2022, nhưng đến 30/6/2022, tỷ lệ giải ngân cũng rất thấp. Đối với ngân sách cấp thành phố, mới giải ngân được 109,3 tỷ đồng, đạt 8,76%. Ngân sách cấp huyện giải ngân 342,7 tỷ đồng, đạt 24,33%.

Lý giải mức giải ngân thấp, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cho biết, trong quá trình thực hiện, một số dự án phát sinh các hạng mục, chi phí dẫn đến phải điều chỉnh dự án; một số trường hợp vượt tổng mức đầu tư phải điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Hay có những dự án vướng mắc liên quan đến phê duyệt chỉ giới đường đỏ; điều chỉnh giá đất bồi thường giải phóng mặt bằng, chủ trương đầu tư...nên ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện của dự án.

Ga ngầm S12 thuộc dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội. (Ảnh minh họa: Hồng Quân).

Theo chỉ thị mới ban hành, ngoài thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã xác định từ đầu năm, UBND TP Hà Nội yêu cầu  tăng cường hoạt động một cách quyết liệt và thực chất hơn của 6 Tổ công tác về kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.

UBND thành phố giao các đơn vị thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ hằng tháng, quý, năm và đột xuất về công tác giải ngân kế hoạch đầu tư công theo đúng thời gian, nội dung và các biểu mẫu quy định. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức giao ban hằng tháng về tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Hà Nội cũng yêu cầu các chủ đầu tư nghiên cứu các giải pháp có tính căn cơ, tính đột phá để giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2022 và năm 2021 kéo dài của các dự án được giao (đạt tỷ lệ 100%) theo quy định của Luật Đầu tư công.

Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các chủ đầu tư xác định rõ nguyên nhân, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu, cá nhân liên quan trong việc triển khai thực hiện dự án, giải ngân kế hoạch vốn không đạt trên 90% kế hoạch.
 
Các sở chuyên ngành hướng dẫn, tạo mọi điều kiện hỗ trợ thủ tục cho các đơn vị, sớm thẩm định, trình phê duyệt dự án, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán để sớm khởi công công trình.
 
UBND các quận, huyện, thị xã triển khai đẩy nhanh tiến độ dự án và nâng cao tỷ lệ giải ngân cả dự án cấp thành phố và cấp huyện khi được thành phố phân cấp mạnh và giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư các dự án cấp thành phố.
 
Các chủ đầu tư nâng cao trách nhiệm, quyết tâm trong thực hiện kế hoạch đầu tư công. Nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư dự án, chủ động, tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành để đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án.
 
Bên cạnh đó, các chủ đầu tư được giao lập kế hoạch giải ngân cụ thể và cam kết với thành phố kết quả giải ngân theo từng dự án, từng tháng, từng quý và chịu trách nhiệm kết quả giải ngân các dự án, hoàn thành trước ngày 5/8.
chọn
Thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua (23-29/1): Hoàn thành cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 vào cuối tháng 4; nâng cấp đường sắt Nha Trang – Sài Gòn
Hoàn thành cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 vào cuối tháng 4/2023; triển khai nâng cấp đường sắt Nha Trang – Sài Gòn; Hải Phòng sắp khởi công đường Đỗ Mười... là những thông tin quy hoạch, hạ tầng giao thông nổi bật trong tuần.