Thành phố Hồ Chí Minh mới chỉ giải ngân đạt 17% vốn đầu tư công

Theo lý giải của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ giải ngân thấp so với các năm trước đây là do nhiều khó khăn, vướng mắc nhưng chủ yếu là ảnh hưởng của dịch Covid-19.

 Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh minh họa: Hoàng Hải/TTXVN)

Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến cuối tháng 6/2022, giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 của thành phố mới chỉ đạt 17% trong tổng kế hoạch vốn được giao là hơn 31.943 tỷ đồng.

Hiện Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức giao ban kiểm tra tiến độ, tháo gỡ khó khăn, điều chỉnh phân bổ đầu tư công trung hạn và kế hoạch đầu tư công năm 2022 để hướng tới mục tiêu giải ngân được 100% vốn đầu tư công.

Theo lý giải của Ủy ban Nhân dân thành phố, tỷ lệ giải ngân thấp so với các năm trước đây là do nhiều khó khăn, vướng mắc nhưng chủ yếu là ảnh hưởng của dịch COVID-19 trong năm 2021, việc tái khởi động thi công các dự án ở những tháng đầu năm 2022 có độ trễ nhất định sau thời gian thành phố thực hiện ứng phó với tình hình dịch COVID-19; chi phí đầu vào không ổn định và có xu hướng tăng...

Ngoài ra, còn có một số nguyên nhân chủ quan khác làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, như do khó khăn về giải phóng mặt bằng; cần phải có thời gian thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án trên cơ sở Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 19/10/2021 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Quyết định 4354/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 về kế hoạch vốn trung hạn 2021-2025 nguồn vốn địa phương của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến cuối tháng 6/2022, giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 của thành phố mới chỉ đạt 17% trong tổng kế hoạch vốn được giao là hơn 31.943 tỷ đồng.

Hiện Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức giao ban kiểm tra tiến độ, tháo gỡ khó khăn, điều chỉnh phân bổ đầu tư công trung hạn và kế hoạch đầu tư công năm 2022 để hướng tới mục tiêu giải ngân được 100% vốn đầu tư công.

Theo lý giải của Ủy ban Nhân dân thành phố, tỷ lệ giải ngân thấp so với các năm trước đây là do nhiều khó khăn, vướng mắc nhưng chủ yếu là ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong năm 2021, việc tái khởi động thi công các dự án ở những tháng đầu năm 2022 có độ trễ nhất định sau thời gian thành phố thực hiện ứng phó với tình hình dịch Covid-19; chi phí đầu vào không ổn định và có xu hướng tăng...

Ngoài ra, còn có một số nguyên nhân chủ quan khác làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, như do khó khăn về giải phóng mặt bằng; cần phải có thời gian thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án trên cơ sở Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 19/10/2021 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Quyết định 4354/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 về kế hoạch vốn trung hạn 2021-2025 nguồn vốn địa phương của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong năm 2022, Ủy ban Nhân dân thành phố đã giao và phân bổ chi tiết số kế hoạch vốn là hơn 31.943 tỷ đồng, bao gồm vốn ngân sách Trung ương là hơn 2.479 tỷ đồng và vốn ngân sách địa phương là 29.464 tỷ đồng.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Chương trình hành động về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, theo đó cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp mang tính thường xuyên, đặc thù của việc giải ngân vốn đầu tư công cho các cơ quan thực hiện, đảm bảo tối đa việc hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công của thành phố.

Ngoài các giải pháp mang tính thường xuyên, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng mong được triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, cụ thể như xác định việc đẩy mạnh thực hiện kế hoạch đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2022 của các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn thành phố, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2022 trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang còn diễn biến phức tạp.

Thành phố đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công để kích thích sản xuất kinh doanh, tiêu dùng, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội, góp phần thúc đẩy xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội cần thiết nhằm nâng cao sức cạnh tranh, hỗ trợ các hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, thu hút các nguồn vốn đầu tư xã hội khác.

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức, các chủ đầu tư hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công của cơ quan, đơn vị mình; đôn đốc các nhà thầu thực hiện nghiêm quy định về thanh toán, quyết toán giá trị công trình và chịu trách nhiệm toàn diện về thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn, báo cáo ngay với Ủy ban Nhân dân thành phố tình trạng các nhà thầu triển khai chậm trễ, không đảm bảo năng lực, chất lượng, tiến độ, không thực hiện các thủ tục thanh toán, quyết toán vốn đầu tư theo quy định.

Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị giao ban rà soát, kiểm tra tiến độ giải ngân các dự án đầu tư công định kỳ hằng tháng để đánh giá kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư công, lắng nghe và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của đơn vị đảm bảo các dự án triển khai đúng thời gian thực hiện đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tránh để xảy ra tình trạng “ngâm” vốn dẫn đến phải điều chỉnh thời gian thực hiện dự án.

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng linh hoạt điều hành kế hoạch vốn, kịp thời tham mưu điều chuyển vốn cho các dự án có tiến độ triển khai nhanh, có khả năng hấp thụ vốn tốt, bổ sung vốn cho các dự án đã hoàn tất thủ tục đầu tư theo quy định và đủ điều kiện để bố trí vốn.

Đồng thời, thành phố cũng tăng cường cải tiến hệ thống quản lý đầu tư công của thành phố, bổ sung và tích hợp các tính năng giám sát tiến độ thực hiện dự án, liên thông với các cơ quan quản lý tài chính như Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước thành phố để cập nhật kịp thời kết quả giải ngân vốn đầu tư công của thành phố.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng định kỳ họp giao ban với cơ quan, đơn vị chủ đầu tư đang quản lý các dự án vốn lớn để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án trong quá trình thực hiện, phấn đấu kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 đạt 100% tổng số vốn giao theo đúng các chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.

chọn
Sắp hết thời người mua nhà phải 'xin' để được cấp sổ đỏ
VARS cho biết trước đây, rất nhiều người mua nhà phải vất vả, thậm chí phải "xin" để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Song, với Luật Đất đai 2024, trách nhiệm này thuộc về nhà nước, các quy định mới được sửa đổi theo hướng rõ ràng và minh bạch hơn.