Hà Nội tìm nhà thầu xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch thời kỳ 2021 – 2030

Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ chủ trì tổ chức việc lựa chọn nhà thầu xây dựng nhiệm vụ lập Quy hoạch thành phố Hà Nội, tầm nhìn đến 2045.
Hà Nội tìm nhà thầu để xây dựng nhiệm vụ lập Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 – 2030 - Ảnh 1.

Thành phố Hà Nội. (Ảnh: Kinh tế Đô thị).

UBND thành phố Hà Nội vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phần việc xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch thành phố Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Cụ thể, gói thầu Xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch thành phố Hà Nội thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 có giá 499,4 triệu đồng.

Gói thầu có nguồn vốn từ ngân sách thành phố Hà Nội, lựa chọn bằng hình thức chỉ định (theo quy trình rút gọn).

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu từ quý I năm 2021.

Hợp đồng có hình thức trọn gói, thực hiện trong 90 ngày.

Nhiệm vụ lập Quy hoạch thành phố Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là việc sắp xếp, phân bố không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên trên địa bàn Thành phố để sử dụng hiệu quả các nguồn lực phục vụ mục tiêu phát triển bền vững trong thời kỳ 2021 - 2030 và những năm tiếp theo.

chọn